פריסת מס הכנסה לבמאים-ות

בשנת 2015, לאחר חודשים ארוכים ואינטנסיביים של פגישות ודיונים, איגוד הבמאיות והבמאים הביא לאישור קביעה תקדימית המאפשרת ליוצרי קולנוע וטלוויזיה לפרוס את הכנסותיהם ממכירת זכויות ביצירה על פני מספר שנים – בהתאם למשך העבודה על יצירה ולא באמצעות חישוב שנתי יבש, ובכך להקטין את תשלומי המס ולהגדיל את שכר הנטו בעד 100 אחוזים.
עקב אופי העבודה על יצירה אודיו ויזואלית – שנמשכת, על פי רוב, מספר שנים – היוצרים-ות נהנים-ות מהכנסה משמעותית אחת לכמה שנים (בשנה שבה הם כותבים-ות/ מביימים-ות סדרה או סרט).
עד לאישור דרישת האיגוד להכרה במיסוי רב שנתי, נדרשו היוצרים-ות לשלם את מדרגת המס הגבוהה ביותר בשנה בה קבלו את התגמול על הפרויקט, אך להתמודד עם היעדר הכנסה בשנים הסמוכות. בעקבות פניית האיגוד, אושר כי סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה, הדן בין השאר, במכירת זכות יוצרים, יהיה תקף גם לבמאים-ות ולתסריטאים-ות, ואלו יוכלו לחלק את הכנסתם-ן לצורך מיסוי ליותר משנה אחת, בדומה, למשל, לסופרים.
שימו לב – מומלץ לערוך סימולציה על ידי רו”ח לפני הגשת/תיקון דוחות למס ההכנסה, על מנת לוודא שמדובר בתשלום עבור פרויקט שסעיף 8(ב) אכן חל עליו ושחלוקת המס כדאית (בהתאם לנסיבות המקרה, גובה התשלום ומשך העבודה).

לנוחיותכם, מצורף הסבר מקצועי של רו”ח ישראל בוימפלק, המלווה את איגוד הבמאיות והבמאים.

אישור רשות המיסים לפריסת מס רב שנתי ליוצרים-ות

חשוב לזכור: חברי איגוד הבמאיות והבמאים זכאים לייעוץ חשבונאי ראשוני חינם, אחת לשנה, אצל רו”ח ישראל בוימפלק. לצורך מימוש הייעוץ יש לפנות למשרד האיגוד באמצעות: דוא”ל: ayala@directorsguild.org.il או טלפון: 077-4181601