11 ביוני 2020

מסלול חברות מלא

מי זכאי-ת להצטרף

ע”פ תקנון איגוד הבמאיות והבמאים רשאי-ת להצטרף לאיגוד מי שחלים לגביו-ה התנאים הבאים:

במאי-ת קולנוע או טלוויזיה, עלילתי או דוקומנטרי, אשר ביימ-ה יצירה אחת לפחות באורך של 10 דקות לפחות, שהוקרנה בקולנוע/בפסטיבל סרטים, או שודרה ברשת טלוויזיה.

במאי-ת אשר ביים-ה פרסומות ו/או וידאו קליפים ו/או סדרת רשת, באורך מצטבר של 10 דקות לפחות, ששודרו בטלוויזיה או באינטרנט [בכפוף לאישור הנהלת האיגוד].

תנאי הסף כפופים לתקנון איגוד הבמאיות והבמאים ע”ר
מועמדות חבר-ה שאינו-ה עומד-ת בתנאי הסף תובא לדיון ואישור הנהלת האיגוד, שלא בנוכחותו-ה של המועמד-ת, וזו מוסמכת לאשר קבלתו-ה לאיגוד

מה המסלול מעניק?

מסלול החברות המלא באיגוד הבמאיות והבמאים מזכה את חבריו-ותיו בכלל ההטבות, השירותים וההזדמנויות שהאיגוד מציע לחבריו-תיו, ביניהן:

דף יוצר-ת אישי | ייעוץ מקצועי כללי ותמיכה | תכנית המנטורינג | רזידנסי | מידע נגיש לקולות קוראים | ייעוץ משפטי ראשוני חינם | ייעוץ חשבונאי ראשוני חינם | הסדר פנסיה ייחודי | סדנאות מקצועיות ואירועי תרבות ללא עלות | כרטיס חבר-ה המעניק הטבות קבועות ומשתנות | ניוזלטר חודשי עם מידע על כל מה שקורה בתעשייה

עלות דמי החבר-ה המלאים

רק 67 ש״ח בחודש!
(זכאות להנחה בגין חברות באיגוד מקצועי נוסף)

להצטרפות