3 באוקטובר 2021

מייצגים את היוצרים והיוצרות בדיון עם מועצת תאגיד השידור הציבורי

נציגי האיגוד נפגשו היום עם מועצת תאגיד השידור הישראלי והנהלתה, לדיון בנושאים הקשורים לשמירת זכויות היוצרים-ות בעבודה מול התאגיד, תמלוגים, ולשמירה על היצירה הישראלית.

כפי שפרסמנו בעבר, מועצת והנהלת תאגיד השידור הישראלי הוציאה קול קורא, במסגרתו הזמינה יוצרים-ות להשתתף בגיבוש נושאים שיעמדו במרכזו של דיון ורב שיח, הקשור ליוצרים-ות וליצירה הישראלית בכל הפלטפורמות של התאגיד. בעקבות הקול הקורא, קראנו לכם-ן, חברי-ות האיגוד, לשלוח לנו נושאים ונקודות לדיון מול מועצת והנהלת התאגיד.

הגענו לפגישה שהתקיימה היום (ראשון, 3/10), יחד עם נציגי הפורום הדוקומנטרי בישראל ואיגוד התסריטאים-ות, על מנת לייצג את היוצרות והיוצרים ולהעלות לדיון את שאלותיכם-ן.

בין השאר, העלנו לדיון את החשיבות שבשיתוף היוצרים-ות בקבלת ההחלטות, ובקיום דיאלוג פתוח ושקוף מול קהילת היוצרים-ות. התאגיד מקבל החלטות אשר משפיעות באופן עמוק על גורל היוצרים-ות ושוק התקשורת הישראלי, ועל כן ישנה חשיבות עצומה לשיתוף פעולה, לדיאלוג ולשקיפות. כמו כן, העלינו לדיון את המצב הקיים, הנובע ככל הנראה מסרבול בירוקרטי, במסגרתו היוצרים-ו אינם-ן מקבלים את מלוא סכום התמלוגים והתשלומים המגיעים להם-ן כחוק, מצב הדורש תיקון מיידי!

מתוך דברינו במפגש: ״מועצת התאגיד היא מבחינתנו הרגולטור ששומר על היצירה והיוצרים-ות לא פחות משמירה על מאזן תקציבי של התאגיד. עניינים כמו נאותות הפקה, תקציב לסרט בודד ולפרק, פלורליזם וגם ענייני מדיניות – נשמח להרגיש שיש כתובת, והכתובת היא המועצה״. כמו כן, ״הזוי שהתאגיד לא לוקח חלק במאבק הצודק שלנו על תעשיית התוכן הישראלית, ולהפך – לעתים יורה ברגלו״.

לו״ז המפגש:
10:00 – הפצת תכני כאן: הפצה ביוטיוב, חלוקת הכנסות עם היוצרים, מוניטזציה
10:50 – מחירי ארכיון
11:20 – תמלוגים ושמירה על זכויות יוצרים
11:45 – שאלות והעלאת נושאים לדיון

חברי-ות האיגוד, אם יש עניינים נוספים המטרידים אתכם-ן בעבודה מול התאגיד, מוזמנים-ות להעביר אלינו את הערותיכם-ן והצעותיכם-ן. אנו מצפים לקיים דיאלוג רציף עם מועצת התאגיד, ונילחם למען מטרה זו.

תודה לגיל עומר וחברי-ות מועצת התאגיד על הזמן והקשב.

לקול הקורא להצעות לנושאים לדיון של מועצת תאגיד השידור הישראלי