7 במרץ 2021

בעקבות פניות האיגוד: פורסמו מועדי ההגשה לקרנות הקולנוע לשנת 2021

מידע חשוב ליוצרים-ות: בעקבות פניות האיגוד לראשי הקרנות, פורסמו מועדי ההגשות למענקי הפקה של קרנות הקולנוע לשנת 2021, כפי שהובטח

אנו שמחים לעדכן את היוצרים והיוצרות במועדי ההגשות של קרנות הקולנוע לשנת 2021. זהו מידע שחשוב להנגישו לכל יוצר-ת ואנו מברכים על הפרסום. המועדים המפורסמים נוגעים למועדי ההגשות עבור מענקי הפקה במסלולים: עלילתי ארוך, תעודה, סטודנטים-ות, עלילתי קצר ותחום ייעודי.

שימו לב: המועדים המפורסמים הינם טנטטיביים – תיתכן תזוזה במועדים הנקובים ואין להתייחס אליהם כמועדים הסופיים. הקפידו להתעדכן בעמוד הקולות קוראים של האיגוד ובעמוד הפייסבוק שלנו, שם אנחנו מעדכנים באופן שוטף את מועדי ההגשות.

מועדי הגשות למועדי פיתוח והשלמת הפקה:

קרן הקולנוע הישראלי – מועד למענקי פיתוח והשלמת הפקה יפורסם בקיץ.
קרן מקור – מפרסמת מועד פיתוחים והשלמת הפקה במועד אחד לפחות בכל תחום (קצרים ודוקו), בכל שנה. המועד השני גם הוא כולל בד”כ את שלוש אפשרויות המימון אלא אם כן נוסח אחרת, תלוי תכנון ותקציב.
קרן רבינוביץ – כל מועד כולל בתוכו בקשות תמיכה בהשלמת הפקה ובפיתוח, לסרטים עלילתיים באורך מלא ולסרטי תעודה.
הקרן החדשה – במועדים הכלליים נכללת האפשרות להגיש גם בקשות תמיכה לפיתוח.
*בנוסף, קיימת אפשרות כי הקרנות יוסיפו לאורך השנה גם מועדים ספציפיים למענקי פיתוח, במסגרת חממות פיתוח או מסגרות אחרות.

שימו לב: קרן הקולנוע הישראלי מפרסמת את תאריך פתיחת מועד ההגשה כחודש לפני תחילתו. הכוונה אם כך שההודעה על פתיחת מועד ב׳ לשנה זו של הקרן תעלה לאתר ב-19.6 אבל המועד יפתח בפועל ב-19.7 ויינעל ב-5.8.

תודה למנהלי-ות קרנות הקולנוע על שיתוף הפעולה וההתגייסות למען הפרסום החשוב, כפי שהוסכם בעקבות פגישת נציגי-ות היוצרים-ות במסגרת פורום הקולנוע הישראלי עם ראשי הקרנות, בפאנל בנושא מתווה הפיצויים בעקבות משבר הקורונה, שהתקיים שנה שעברה. לפרטים נוספים

להורדת מסמך מועדי ההגשה של הקרנות לשנת 2021