8 בינואר 2023

קול קורא: קצר על הדרך בנושא: תנועה | 2023

עד 8/2 | פסטיבל הסטודנטים-ות וקרן גשר מזמינים יוצרות-י קולנוע עצמאיות-ים להגיש הצעות לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים באורך של עד 15 דקות.

יוצרות ויוצרי קולנוע מוזמנות ומוזמנים להגיש הצעות לפיתוח והפקת סרטים עלילתיים קצרים, באורך 5 עד 15 דקות, בנושא הנבחר לשנת 2023 – תנועה. שני התסריטים שייבחרו יקבלו מענק הפקה, ע״ס 280 אלף ש״ח סה״כ.

|| מעבר ממקום למקום, תנודה במרחב, תזוזה של איברי הגוף, ארגון פוליטי או חברתי… לתנועה יש צורות רבות, החיים נמצאים בתנועה מתמדת ואנו נעים ביחד איתם לקראת שינוי – בין אם אנחנו רוצים בו ובין אם לא. תנועה יכולה להיות מכוונת מטרה, ספונטנית, פיזית או רוחנית. לפעמים נגיע למקום חדש ולפעמים נחזור לנקודת ההתחלה, אך את התנועה אין דרך לעצור. ||

מתוך כלל ההגשות ייבחרו חמישה תסריטים שיזכו את יוצריהם במענקי פיתוח בסך 4000 ₪ ובליווי של עורך-ת תסריט. התסריטים שיפותחו יוצגו באירוע פרזנטציה בפני צוות שיפוט במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים שיתקיים ביוני 2023. שני התסריטים שייבחרו יזכו את יוצריהם במענק קרן גשר לקולנוע רב תרבותי להפקה בסך של 280 אלף ש״ח סה״כ. הקרנת הסרטים תתקיים שנה לאחר מכן, בטרום בכורה, בפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים ביוני 2023. ההגשה אינה מיועדת לסרטי גמר.

שימו לב: בשונה משנים קודמות, לא ניתן להגיש פרויקט ליותר ממסלול אחד במסגרת מסלול ״קצרים״ (כלומר, ניתן להגיש למסלול פיתוח, או למסלול הפקה, או למסלול השלמה, או למסלול ״קצר על הדרך״). במקרה של ריבוי הגשות – ההגשה תיפסל.

מועד אחרון להגשת הצעות: 8/2/2023, בשעה 12:00 בצהריים. 

לשאלות והבהרות, במייל: shortsontheway@gmail.com

לכל הפרטים באתר קרן גשר