12 באוגוסט 2021

קול קורא: סרטי גמר סטודנטים-ות – הקרן החדשה לקולנוע | 2021

עד 3/10 | הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינה סטודנטים וסטודנטיות לקולנוע להגיש סרטי גמר, בכל הז’אנרים, במועד אוקטובר 2021.

על הפרויקט המוגש להיות מוכר כפרויקט גמר על-ידי המוסד הלימודי. סכומי תמיכת הקרן 5,000 – 20,000 ש”ח.

לתשומת ליבכם/ן: יש להגיש את כל חומרי ההגשה באופן אנונימי (ללא ציון שמות ופרטי המגישים) – החומרים הכתובים, הקישור לחומרים מצולמים של הפרויקט המוגש וקישור לעבודה קודמת – כולל שם הערוץ, (למעט ביוגרפיה מקצועית המוגשת בקובץ נפרד שאינו עובר ללקטורים). הגשה שתכלול פרטים מזהים לא תיבחן על-ידי הלקטורים.

מועד אחרון להגשה: 03/10/2021

תשובות יינתנו לא יאוחר מ-4 חודשים ממועד ההגשה.

לכל הפרטים ולהגשה