24 בדצמבר 2019

פגישת איגודי היוצרים-ות עם נציגי-ות תאגיד השידור הישראלי

ראשי-ות איגוד הבמאיות והבמאים, הפורום הדוקומנטרי בישראל ואיגוד התסריטאים נפגשו היום עם ראשי-ות התאגיד, על מנת להציף ולברר ולשמיע את קולם של היוצרים-ות שפנו אלינו ביחס לעבודה מול תאגיד השידור הישראלי. אנו מברכים על שיתוף הפעולה של התאגיד עם היוצרים-ות, ובניסיון הכן לספק מענה לצרכיהם-ן.

במהלך הפגישה דנו בנושאים הקשורים לנרמול ושקיפות בכל הקשור לנהלי עבודה, והסכמנו לעבוד יחד על מנת לנסח מסמך המפרט באופן שקוף ונהיר את גבולות הגזרה וממשקי העבודה מול התאגיד. בין הנושאים שהמסמך יתן להם מענה: עד כמה ניתן להתערב בתוכן? תחנות ברורות לשינויים והערות, ועלויות הנגזרות מעיכובים בהערות אלה, תקשורת שוטפת מול היוצרים-ות, תזרים כספי ויצירת אבני דרך בתשלום, ועוד.

בנוסף, דיברנו על הסוגייה של קולות קוראים שאינם יוצאים לפועל. נציגי-ות התאגיד הביעו מחויבות לפעול למען ניסוח קולות קוראים מדויקים ונהירים יותר בעתיד, כך שלא יישנה מצב בו קול קורא נפסל ולא יוצא לפועל, בעקבות קבלת פניות לא רלוונטיות.

אנא המשיכו לשתף אותנו, אתם-ן העניים והאוזניים שלנו בשטח ואנחנו פה לכל פנייה או בעיה.