31 באוקטובר 2023

מוזמנים.ות להצטרף || קול קורא – זמן מלחמה: דרושים.ות מנחים.ות ומטפלים.ות בוידאו תרפיה | מרכז שרון ישראל

מוזמנים.ות להצטרף || קול קורא – זמן מלחמה: דרושים.ות מתנדבים.ות לחיזוק החוסן הנפשי | מרכז שרון ישראל

מאז פרוץ המלחמה אנחנו במרכז שרון ישראל – סרטים יוצרים שינוי! פועלים כדי לסייע לאוכלוסיית המפונים.ות ולאוכלוסייה הכללית.
זקוקים לכם בדחיפות:

מנחים.ות ומטפלים.ות בוידיאו תרפיה אשר סיימו הכשרה מוכרת, א.נשי חינוך, מטפלים.ות רגשיים.יות וא.נשי קולנוע ותקשורת.
ֿ
המפגשים פיזיים או ב- ZOOM / MEET. ניתנת הכשרה וליווי. נודה גם להפצת המודעה בכל הכח.

ניתן להירשם לצוות ההתנדבות הארצי בלינק כאן: https://forms.gle/ymxreNQKQeruM6D88