12 בינואר 2021

מכתב לממשלה: קידום התרבות בסדר העדיפויות הלאומי!

איגוד הבמאיות והבמאים חתום על מסמך שנשלח הבוקר למפלגות, הקורא להכרה בתרבות כתשתית חיונית לחברה בריאה ודמוקרטית וקידומה בסדר העדיפויות הלאומי!

הקורונה חשפה את הפגיעה המתמשכת בתרבות, ביוצרים-ות ובעובדי התעשייה, וכמה הממשלה שלנו לא מבינה את הצורך החיוני שלנו כחברה בתרבות, ולא רק בימי משבר. איגוד הבמאיות והבמאים, ביחד עם 32 ארגונים נוספים, שלחנו מכתב דחוף למפלגות הכנסת וביקשנו הכרה בתרבות כתשתית חיונית לחברה בריאה ודמוקרטית וקידומה בסדר העדיפויות הלאומי! 

בין דרישותינו מהממשלה לקידום עולם התרבות:

  • הגדלה משמעותית של התקציב המופנה לתחום התרבות, במטרה להתקרב לסטנדרט המקובל במדינות המערב של 1% מתקציב המדינה בהתאם להמלצת UNESCO;
  • הגנה מקצועית על האמנים ודאגה לשכרם, לתנאי עבודתם ולזכויות הסוציאליות שלהם, ברוח החלטות והמלצות UNESCO.
  • ביסוס מעמדם של היוצרים והעצמאים באמצעות חקיקה, הגדלת התמיכה ושינוי שיטת התמיכה, תוך הבטחת החופש האמנותי של כל יוצר.
  • הקמת רשות לתרבות עצמאית ומקצועית, שתהיה מחויבת לקדם איכות ומצוינות ולעודד יצירה מקורית. הרשות תפעל למען תמיכה הולמת ליוצרים, תבטיח חופש יצירה ותיתן ביטוי למגוון התרבותי של החברה בישראל.

אנו מקווים כי הממשלה שתקום תכניס לקווי היסוד שלה את הערכים שלנו וסוף סוף תכיר בכך שתרבות היא חיונית!

מתוך המכתב:

״הזכות לתרבות היא זכות יסוד חברתית, המקנה לכל אדם זכות ליטול חלק ביצירה האמנותית וזכות גישה לעשייה התרבותית על כל גווניה. התרבות היא צורך אנושי שמעניק משמעות, חוזק נפשי ויכולת התמודדות [..]. חופש ביטוי, עידוד יצירה ונגישות לתרבות הם מרכיב חיוני בחוסנה של חברה.״

תודה רבה לאורית לרנר מפורום מוסדות תרבות, על ניסוח המכתב.

לקריאת המכתב במלואו