15 ביולי 2020

מכתב האיגודים לשר התרבות: מתנגדים לשתף פעולה עם מועצת הקולנוע

בעקבות פרסום טיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום הקולנוע, איגוד הבמאיות והבמאים ואיגודי היוצרים-ות שלחו מכתב לשר התרבות והספורט חילי טרופר: יש להניח את התיקונים בצד ולהושיט סיוע מיידי לתעשייה!

ב-22 ביוני התפרסמה להערות הציבור טיוטת תיקוני מבחני התמיכה בתחום הקולנוע, המסדירה את חלוקת כספי התמיכות ביצירה קולנועית בהתאם לחוק הקולנוע. למרות שהתבקשנו להגיב למוצע בטיוטה, מצענו שאיננו יכולים להתייחס אליו מבלי לעסוק במועצה הישראלית לקולנוע – הגוף המייעץ לשר בנושא הקולנוע.

מועצת הקולנוע פועלת בהרכב חלקי מאוד, שליש מהדרוש בחוק, וחסרה מאוד באנשי מקצוע ברי סמכא ונסיון בתחום הקולנוע והטלוויזיה. אנו מבינים כי רבים מהתיקונים נובעים מרצון להקל על מצבו המורכב של הקולנוע הישראלי, אך אנו לא יכולים לקבלם מאחר וכל אופן הפעולה שבו הם מוצעים אינו מקובל ואינו מקצועי. הצעדים שמתבצעים הינם חלקיים ולא מספקים. המועצה הישראלית לקולנוע לא רואה את התמונה כולה ומבלי להתכוון משחקת בכספי הציבור ביצירה הישראלית ובתרבותה של ישראל.

מטרתנו במכתב היא להדגיש לשר באופן הברור ביותר: ככל שתהליכי עומק בקולנוע הישראלי מתקיימים ללא מועצה מתפקדת, ללא דיאלוג מתמשך וללא מקצועיות בתחום, הרי שאנו מתנגדים להם על הסף, אפילו אם ההחלטות שיצאו מהם מיטיבות נקודתית עם חלקנו.

עד שיגובש חזון מעמיק ומנומק לחלוקת כספי חוק הקולנוע בתיקונים הנדרשים ובהליך התקין והמתבקש כאמור, יש להניח את התיקונים בצד ולהושיט סיוע מיידי לתעשייה באמצעות הוראת שעה, כזו שתחזק את הקולנוע בתקופה סוערת זו.

על המכתב חתומים: רועי אלבה, איגוד הבמאיות והבמאים ע”ר; ליאור תמאם (עו”ד), איגוד התסריטאים ע”ר; ענת מוזס, הפורום הדוקומנטרי בישראל ע”ר; נעמי מיכאלי, האקדמיה הישראלית לקולנוע ולטלוויזיה ע”ר; אורי רשטיק, שח”ם – ארגון השחקנים בישראל ע”ר וליאור אלפנט, פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל.

לקריאת המכתב המלא >>