11 באוקטובר 2021

האיגודים למועצת התאגיד: דורשים התייחסות לצרכי היוצרים-ות!

בהמשך לפגישה עם נציגי-ות מועצת השידור הישראלי, אנו קוראים למועצה להתייחס לעיקרי הדברים שעלו בה: הפצת תכני מקור ביוטיוב, מכירת תוכן וחלוקת הכנסות ליוצרים-ות, תעריפי ארכיון, ועוד; ולשתף פעולה עם איגודי היוצרים-ות בשמירה על זכויותינו!

בהמשך למפגש שהתקיים לפני כשבוע (03/10/2021) בין נציגי-ות מועצת תאגיד השידור ״כאן״ לבין נציגי ונציגות היוצרים-ות, שלחנו אמש – איגוד הבמאיות והבמאים, הפורום הדוקומנטרי בישראל, איגוד התסריטאים ואיגוד המפיקים-ות; מכתב למועצה, בו אנו מבקשים את התייחסות המועצה לעיקרי הדברים שעלו בפגישה.

במכתב פירטנו את הנושאים שנידונו בפגישה, ביניהם: הפצת תכני מקור ביוטיוב, מכירת תוכן וחלוקת הכנסות ליוצרים/ות, תעריפי ארכיון תאגיד השידור, תשלום תמלוגים ליוצרים/ות, תהליך הלקטורה, ועוד. בנוסף, ישנם נושאים נוספים שהוזכרו בשיחה אך לא קיבלו התייחסות מעמיקה, ואותם נשמח להעלות שוב בפני חברי-ות המועצה; בין השאר: שמירה על נאותות הפקה, קביעת מינימום תקציב לסרט וסדרה מסוגה עילית, קיום עונות המשך גם בסדרות דוקומנטריות, עידוד שיתופי פעולה וקופרודוקציות בין גופי שידור, “חלון” להקרנת סרטים בקולנוע ובפסטיבלים טרם השידור הטלוויזיוני, רצועות שידור ייעודיות ליצירה ניסיונית, שמירה על הסרט הבודד, קידום יצירה מקורית בערבית והיוצרים/ות הערבים ועוד.

״נציין בפתח הדברים שאנו מברכים-ות על האפשרות להעלות נושאים בפני המועצה ועל הפתיחות לדיון פתוח. אנחנו באיגודי היוצרים-ות עומדים בקשר רציף, מתמשך ופורה מאוד עם מנהלת המחלקה הדוקומנטרית, המפיק הראשי ומנהלת התוכניות, ומקווים שקשר זה יימשך ואף יעמיק. לצד זאת, אנו חושבים ששיח כזה ראוי שיתקיים גם מול המועצה, בענייני מדיניות התאגיד וכללי המועצה. בכל נושא שבו מועצת התאגיד דנה, יש אצלנו מומחים ומומחיות עם ידע וניסיון, העזרו בנו בבקשה, הנושאים האלו הם מקור פרנסתנו ונמצאים בנפשנו.

“אנו רואים בתאגיד השידור הישראלי סמן חשוב שעליו להנחות את שאר השוק בהתנהלותו ולקבוע רף גבוה, להוביל את הדאגה לזכויותיהם וטובתם של היוצרים/ות, שעל עבודתם הקשה קם ונופל עולם התוכן הנפלא של השידור הציבורי הישראלי. אנא הבינו שכל החלטה שמתקבלת במועצת התאגיד, משפיעה באופן מהותי על שוק היצירה והתקשורת כולו.”

לקריאת המכתב המלא למועצת התאגיד

לפרטים נוספים על הפגישה עם נציגי-ות המועצה ב03/10