6 בדצמבר 2021

מכתב האיגודים למועצה לשידורי הכבלים והלווין: פגישה משותפת לקראת הרפורמה במשרד התקשורת

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף איגוד התסריטאים, אקט איגוד עובדים-ות, תל״י ושח״ם, שלח הבוקר מכתב למנכ”ל המועצה לשידורי הכבלים ולשידורי הלווין, בבקשה לקיים פגישה משותפת לקראת הרפורמה המתגבשת במשרד התקשורת לאסדרת על בתחום שידורי הטלוויזיה.

במכתב למר נתי שוברט, מנכ”ל המועצה לשידורי הכבלים ולשידורי הלווין, ביקשנו ממר שוברט ומהצוות המקצועי במשרדו, לקיים פגישה עם ארגוני היוצרים-ות, השחקנים-ות והעובדים, על מנת לגבש יחד דרכי פעולה לקראת הרפורמה בתחום התקשורת.

״מאז כניסתם של גופי השידור הלא מפוקחים לשוק הטלוויזיה, תקציבי הפקות המקור קטנו בכ-100 מיליון ₪ בשנה ובכך, הסבו נזק גדול ליצירות האיכות המקוריות בעברית. מצב זה צפוי להחמיר מאד בשלוש השנים הקרובות, הן בשל חיזוק התשתיות הטכנולוגיות והן בשל עמדת הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת לפיה תשתית אינה מחוייבת בהשקעה, וכי אין בכוונתם להחל את כללי הרגולציה הנוכחיים בהקשר זה על שידורי התוכן על גבי האינטרנט בתזכיר החקיקה עליו הם עובדים בימים אלו יחד עם משרד האוצר.

עמדה זו צפויה לתת מכת מוות סופית להפקות המקור ובוודאי לרוקן מתוכן במידה רבה את תפקידי המועצות המפקחות. כבר כעת חוסר החלת הרגולציה על שידורי גופי השידור באינטרנט, אינו מאפשר לכם לבצע את תפקידכם כראוי בפיקוח על איכות וטיב התכנים, כמו גם על היקפי ההשקעות.״

לקריאת המכתב במלואו