26 באפריל 2022

מכתב האיגודים ליו״ר מועצת כאן 11: דורשים להגיע לשימוע של מנכ״ל התאגיד!

בהמשך ליחסו המזלזל והאטום של אלדד קובלנץ לדרישתנו לקבל תמלוגים הוגנים, כפי שמגיע לנו על פי חוק, אנו דורשים להופיע אל מול מועצת התאגיד ולהגיד בקול רם וברור: די להלנת התמלוגים!

איגוד הבמאים, בשיתוף איגוד התסריטאים והפורום הדוקומנטרי, שלח היום מכתב לגיל עומר, יו״ר מועצת כאן 11, עם דרישה להופיע מול ישיבת מועצת תאגיד השידור הישראלי “כאן” ולהשמיע את קולנו. הישיבה, שתתקיים ביולי, תיערך על מנת לבחון את המשך כהונתו של אלדד קובלנץ, מנכ״ל תאגיד השידור הישראלי.

מתוך המכתב:

״הלנת התמלוגים והפגיעה בזכויות המעוגנות בחוק עלו בפני המועצה לא אחת, בשיחות אישיות ובפניות של האיגודים, אך תמיד נענו בתשובה אחת: ‘מדובר בעניין מסחרי ואין עניין למועצה לעסוק בזה.’ תשובה זו לא מקובלת עלינו! יכולתם של יוצרים ויוצרות להתפרנס מיצירתם איננה עניין מסחרי
אלא עניין תרבותי לכל דבר.

״[…] בהתאם לפרסומים בתקשורת, ההחלטה ביחס להמשך כהונתו של אלדד קובלנץ תתקיים בישיבת מועצה ב-24/7. אנו דורשים להופיע בפני המועצה ביום זה, טרם מתן ההחלטה, ולהשמיע את קולנו. הדבר יהיה נכון מבחינה מקצועית ומבחינה ציבורית, ומוטב שכל החלטה שתתקבל על ידיכם תהיה לאחר ששמתם בראש מעייניכם את ציבור היוצרים והיצירה הישראלית המקורית, על פני אגואים פצועים.״

לקריאת המכתב המלא >>

לקריאה נוספת על המאבק >>