23 בינואר 2020

מכתבי איגודי היוצרים-ות בנושא אי מתן מקדמות לגופים בתחום התרבות

החשב הכללי במשרד האוצר רוני חזקיהו אחראי לפגיעה שוטפת וחמורה של כלל גופי התרבות בישראל (ביניהם קרנות הקולנוע, פסטיבלים, בתי”ס לקולנוע וטלוויזיה, סינמטקים וכמו כן איגודים מקצועיים), בעקבות אי מתן מקדמות הנחוצות להתנהלות התקינה בכל תחומי התרבות.

איגוד הבמאיות והבמאים, בשיתוף עם איגודי היוצרים-ות ומוסדות בתחום התרבות, שלחו שני מכתבים השבוע לחזקיהו, בדרישה להעביר מקדמות אלה בהקדם, בכדי למנוע פגיעה מערכתית קשה בהתנהלות גופי התרבות בישראל.

מכתב נוסף נשלח גם למר יוסי שרעבי – מנכ”ל משרד התרבות, במקביל לפעילותו ביחד עם שרת התרבות לשחרור מקדמות התמיכה השנתיים החסומים במשרד האוצר.