16 בינואר 2022

בעקבות פניות האיגוד: פורסמו מועדי ההגשה לקרנות הקולנוע לשנת 2022

מידע חשוב ליוצרים-ות: מועדי ההגשות למענקי הפקה של קרנות הקולנוע לשנת 2022

אנו שמחים לעדכן את היוצרים והיוצרות במועדי ההגשות של קרנות הקולנוע לשנת 2022. זהו מידע שחשוב להנגישו לכל יוצר-ת ואנו מברכים על הפרסום. המועדים המפורסמים נוגעים למועדי ההגשות עבור מענקי הפקה במסלולים: עלילתי ארוך, תעודה, סטודנטים-ות, עלילתי קצר ותחום ייעודי.

שימו לב, כמה דגשים להגשות:

המועדים המפורסמים הינם טנטטיביים – תיתכן תזוזה במועדים הנקובים ואין להתייחס אליהם כמועדים הסופיים. נא לקרוא בכל מועד את הכללים והנהלים המפורסמים באתר הקרנות עבור אותו מועד, כולל מסמכים נדרשים להגשה. הקפידו להתעדכן בעמוד הקולות קוראים של האיגוד ובעמוד הפייסבוק שלנו, שם אנחנו מעדכנים באופן שוטף את מועדי ההגשות. כמו כן, שימו לב – ניתן להגיש כל פרויקט עד 3 פעמים סה״כ, לכל מועד, כולל מועדים מיוחדים.

מועדי הגשות למועדי פיתוח והשלמת הפקה:

קרן הקולנוע הישראלי – מועד למענקי פיתוח והשלמת הפקה יפורסם בקיץ.
קרן מקור – מפרסמת מועד פיתוחים והשלמת הפקה במועד אחד לפחות בכל תחום (קצרים ודוקו), בכל שנה. המועד השני גם הוא כולל בד”כ את שלוש אפשרויות המימון אלא אם כן נוסח אחרת, תלוי תכנון ותקציב. הקרן תקיים ב-2022 מועד לסרטים קצרים ואנימציה ביוני-יולי וכך גם מועד לסרטי תעודה. כמו כן, הקרן פועלת לייצר קולות קוראים נוספים עם שותפים, אשר נמצאים כעת בטיפול וטרם נקבעו. נמשיך לעדכן.
קרן רבינוביץ – כל מועד כולל בתוכו בקשות תמיכה בהשלמת הפקה ובפיתוח, לסרטים עלילתיים באורך מלא ולסרטי תעודה.
הקרן החדשה – במועדים הכלליים נכללת האפשרות להגיש גם בקשות תמיכה לפיתוח.
*בנוסף, קיימת אפשרות כי הקרנות יוסיפו לאורך השנה גם מועדים ספציפיים למענקי פיתוח, במסגרת חממות פיתוח או מסגרות אחרות.

שימו לב: קרן הקולנוע הישראלי מפרסמת את תאריך פתיחת מועד ההגשה כחודש לפני תחילתו. הכוונה אם כך שההודעה על פתיחת מועד ב׳ לשנה זו של הקרן תעלה לאתר ב-3.6 אבל המועד יפתח בפועל ב-3.7 ויינעל ב-15.8.

תודה למנהלי-ות קרנות הקולנוע על שיתוף הפעולה וההתגייסות למען הפרסום החשוב, בפעם השנייה, כפי שהוסכם בעקבות פגישת נציגי-ות היוצרים-ות במסגרת פורום הקולנוע הישראלי עם ראשי הקרנות, בפאנל בנושא מתווה הפיצויים בעקבות משבר הקורונה, שהתקיים בשנת 2020. לפרטים נוספים

להורדת מסמך מועדי ההגשה של הקרנות לשנת 2022