8 ביולי 2018

חוק הקולנוע: תיקון או קלקול?

למרות הלו”ז הכמעט בלתי אפשרי שנקבע לקבלת הערות הציבור לתיקון חוק הקולנוע, איגודי היוצרים הצליחו לשלוח את עמדתם בנוגע לעיקרי התיקון בזמן. במקביל, האיגודים שלחו מכתב ליועמ”ש לממשלה, בו הם מבהירים כי חלון הזמן הצר שקבעה הוועדה לקבלת משוב מהציבור אינו קביל, לפי החוק

למרות לוחות הזמנים הצפופים שנקבעו לקבלת הערות הציבור למסקנות הוועדה שהוקמה במטרה לבחון את התנהלותן של קרנות הקולנוע, איגודי היוצרים הצליחו לשלוח את עמדתם בנוגע לעיקרי התיקון בזמן. בעוד טיוטת תזכיר החוק הועברה לקבלת הערות הציבור בתאריך 18/6/18, המועד האחרון לקבלת הערות מהציבור בנוגע למסקנות הוועדה נקבע לתאריך 1/7/18 – שבועיים ימים בלבד.

איגודי היוצרים-ות בתחום הקולנוע והטלוויזיה בירכו בזמנו על ההחלטה להקים ועדה לבחינת מצב קרנות הקולנוע הציבוריות וראו חשיבות גדולה בפעילות הוועדה ובשיתוף פעולה עמה, לאורך הדרך. איגודי היוצרים השקיעו מאמצים ומשאבים רבים כדי להשתתף בדיונים ולהעביר לוועדה את עמדותינו ועמדות המיוצגים על ידנו.

אולם, קשה שלא להבחין כי חלון הזמן הצר שנקבע אינו משקף כוונה ורצון אמיתיים לשמוע ולהשכיל מעמדות הציבור, שכוללות, כמובן, את עמדת ציבור היוצרים-ות – המכיר את תעשיית הקולנוע טוב יותר מכל גורם רשמי אחר.

בנוסף לכך שהמועד שנקבע הקצרצר אינו מכבד את הציבור בכלל ואת ציבור היוצרים-ות בפרט, מבדיקה שערכו איגודי היוצרים עולה כי מדובר בהליך שאינו עומד בהנחיות היועמ”ש לחקיקה, ולכן יש לעקבו. בעקבות הדברים, איגודי היוצרים שלחו מכתב ליועמ”ש לממשלה אביחי מנדלבליט, בו הם דורשים ממנו לעצור את הליך תיקון החוק, עד לבירור יסודי של כל הכשלים העולים מהניסיון להכשרתו באופן חפוז.

במסמך המסכם את עמדת איגודי היוצרים, שנשלחה לוועדה (3/7/18), התייחסו היוצרים למספר נקודות עיקריות:
הצעת מסלול עוקף קרנות פירושו, בנסיבות העניין ובהתייחס לשוק הקולנוע הישראלי בפועל, היא העברת 15% מתקציב הקולנוע לידי בעלי-ות הון בודדים (שלא לומר בעל הון אחד בלבד), מבלי שיוצרי-ות הקולנוע הישראלים יוכלו ליהנות מהכספים הללו ו/או שהקולנוע הישראלי יקודם באמצעותו.
יצירת מאגר לקטורים-ות שינוהל על ידי משרד התרבות תוביל להצפת תחום הקולנוע במקבלי-ות החלטות שאינם בעלי הכשרה אמנותית ו/או מקצועיות מתאימה. ובשורה התחתונה, השליטה על מנגנון המינוי של הלקטורים מצויה בידי משרד התרבות והיכולת למנוע מאדם לכהן כלקטור-ים כל כך פשוטה ושרירותית.

לסיכום, ניכר כי מהליך אישור התיקון הנוכחי נודף ניחוח של אינטרסים זרים ופוליטיזציה שאינה מציבה את טובת היצירה המקומית והתרבות הישראלית בראש מעיניה (אם בכלל). ידוע לכל, ועל כך מעידות גם מסקנות הוועדה לבחינת פעילותן של קרנות הקולנוע, כי הקולנוע הישראלי מעניק ייצוג הולם לכל המגדרים והמגזרים בחברה הישראלית ומטפח פלורליזם תרבותי.

למסמך המסכם את עמדת איגודי היוצרים במלואה בנוגע לתיקון 5 לחוק הקולנוע

איגודי היוצרים משוכנעים כי קולם – הנובע מדאגה טהורה לשוק היצירה המקומי – יישמע  בקרב חברי הכנסת וכי הצעת החוק תתוקן, באופן השומר על חופש הביטוי והיצירה ומקדם את הקולנוע הישראלי אל עתיד פורה ומשגשג יותר. אנו מאמינים כי ניתן להתגבר על המבוכה העתידית באמצעות תיקון הדברים כבר עתה, טרם הגשת הצעת החוק ומציעים שוב את ידנו לשיתוף פעולה.

איגוד הבמאיות והבמאים ימשיך לעמוד על המשמר ולייצג את האינטרס של היוצרים-ות והיצירה המקומית, שבמשך שנים משמשים כשגרירים הטובים והמשפיעים בזירה הבינלאומית.