2 בדצמבר 2018

חוק הנאמנות בתרבות: סיכום המאבק

איגודי היוצרים פעלו נמרצות במהלך החודשים האחרונים על מנת למנוע את עליית הצעת תיקון החוק “נאמנות בתרבות” לקריאה שניה ושלישית, אביגדור ליברמן הודיע על פרישתו מהממשלה ובשבוע האחרון של חודש דצמבר הודיעה הכנסת על פיזורה והצעת התיקון לחוק נקברה

בחודשים האחרונים, איגודי היוצרים והיוצרות, פורום מוסדות תרבות ושלל ארגונים מייצגים מכלל הקשת התרבותית בישראל, הקימו פורום אקטיבי למאבק כנגד הצעת תיקון חוק “תרבות ואמנות”, או בכינויו “חוק הנאמנות בתרבות”.

מה בעצם הצעת החוק אומרת ומה קרה בחודשים האחרונים?
שרת התרבות ביקשה להעביר לידי משרד התרבות את הסמכויות לשלול תמיכה מגופי תרבות ואמנות בגין מתן ביטוי לאלמנטים המהווים פגיעה/ הסתה כנגד מדינת ישראל (על פי סעיפי חוק הנכבה) – סמכויות שהיו נתונות עד כה בידי שר האוצר (בהיוועצות עם שרת התרבות). לכאורה, מדובר בהעברת סמכויות בין משרד ממשלתי אחד (משרד האוצר) למשרד ממשלתי אחר (משרד התרבות), אולם תיקון החוק מבקש לרכז את הסמכויות בידי שר-ת התרבות בלבד, ללא צורך באישור שר האוצר.

יתרה מכך, בימים אלו, כשמנגנוני השלטון הדמוקרטי במדינה מותקפים מדי יום, יש בהצעת חוק זו מעין הצהרת ניצחון והכנעת רוח היצירה למרותה של שרת התרבות – רעיון שהיוצרים מתנגדים בתוקף לקיומו.

איגוד הבמאיות והבמאים, יחד עם איגודי היוצרים, ארגוני יוצרים מתחומים אחרים ועם פורום מוסדות תרבות, הרימו קול צעקה – בהפגנות, בקמפיינים של סמסים לשרי-ות כנסת ובתקשורת ישירה מול החכי”ם-ות מהמפלגות השונות. נכחנו בכל הישיבות שהתקיימו סביב הצעת החוק, אמרנו את דברינו בשולחנות הוועדה ובמסדרונות הכנסת, הכל במטרה להשפיע על דעתם של חברי-ות ועדת החינוך, משרד האוצר וחברי-ות קואליציה נוספים. הסברנו ושכנענו.

מסע ההסברה שלנו והפעלת הלחץ הצליחו להשיג מספר תוצאות:

  1. במידה והחוק יעבור (כבר בימים הקרובים יתבהר אם החוק יעלה להצבעה בכנסת), הצלחנו למזער את נזקיו. חברי וחברות הכנסת שסייעו והסתייגו מהצעת החוק: יו”ר הוועדה יעקב מרגי, מירב בן ארי ורחל אזריה, שדרשו כי על מנת להפעיל את סנקציות החוק, יש לקיים ועדה בין משרדית מייעצת (שתכלול נציגים-ות ממשרד התרבות, משרד האוצר ומשרד המשפטים) שתבחן מקצועית כל תלונה לפני קבלת החלטת השר-ה.
  2. הלחץ התקשורתי שהצלחנו לייצר מבית ומחוץ, כמו סרטוני התדמית והכתבות שהתפרסמו והעצימו את הלחץ הציבורי על חברי-ות הכנסת לסגת מתמיכתם בחוק,  הובילו, בין השאר, לפרסום אמנות בין לאומיות שגינו את הצעת החוק והתריעו מפני ביטול הפקות קופרודוקציה עם ישראל.
  3. שר האוצר משה כחלון הנחה את חברי-ות מפלגתו להצביע על הצעת החוק באופן אינדיבידואלי.

כל אלו, יחד עם פרישת אביגדור ליברמן מהממשלה, הובילו להיעדר רוב מספיק על מנת להעביר את החוק בקריאה שניה ושלישית במליאה ומעט לאחר מכן הודיעה הכנסת על פיזורה.

מה הלאה?
נמשיך ליצור יצירה חופשית וביקורתית על החברה בישראל, על החברה שלנו, על המדינה שלנו. כרגע, במרתון המאבק על חופש הביטוי, אנחנו מובילים.
אל תפחדו, אל תתייחסו למאיימים, המשיכו ליצור ולשקף את החברה הישראלית כפי שהיא ניבטת מעיניכם, באהבה ובביקורת.