6 באוגוסט 2018

הישגים בתחום זכויות היוצרים

שני מאבקים משמעותיים, שנערכו בהובלת תלי – חברת התמלוגים של הבמאים והתסריטאים הוכתרו בהצלחה: הכרה רטרואקטיבית של זכויות סעיף תלי ביצירות רשות השידור, וניסוח ראוי לתיקון חוק זכות יוצרים

שני מאבקים משמעותיים בתחום זכויות היוצרים, שנערכו בהובלת תלי – חברת התמלוגים של הבמאים והתסריטאים הסתיימו בימים אלה בהצלחה. הראשון, הכרה רטרואקטיבית של זכויות סעיף תלי ביצירות של חברי-ות תלי ברשות השידור; והשני, התערבות בניסוח שהוצע לתיקון מספר 5 לחוק זכות יוצרים והפיכתו לתיקון המתחשב בשינויים הטכנולוגיים התכופים בעידן הנוכחי.

תוצאותיו של המאבק הראשון – הסכם היסטורי עם התאגיד, הכולל בתוכו הכרה רטרואקטיבית בסעיף תלי בכל היצירות של חברי תלי בכל שנות קיומה של רשות השידור, אשר עברו להיות באחריות התאגיד. מדובר בסגירת מעגל עבור תהליך ‘הכללת סעיף תלי’, ב”מעוז” האחרון של התנגדות לכיבוד זכויות התסריטאים והבמאים לתמלוגים.

מאז הקמתה של תלי, סרבה רשות השידור לאפשר לתסריטאים ולבמאים לכלול סעיף תלי בהתקשרויות ליצירות המיועדות לרשות שידור. תלי השקיעה מאמצים רבים הן בהליכים משפטים, בהליך גישור (בשנת 2007) ובמו”מ. בפועל, לא ניתן היה לשלם תמלוגים לחלק גדול מחברי-ות תלי שיש להם יצירות שהוזמנו על ידי רשות השידור. עם סגירת רשות השידור, הייתה סכנה שהמצב כבר לא יהיה הפיך, ולכן, תלי עשתה שוב מאמצים רבים, הפעם במו”מ מול התאגיד, אשר לאחר הקמתו הוא בעל הקניין בנכסים של רשות השידור. לאחרונה, כאמור, מאמצים אלה הוכתרו בהצלחה ונחתם הסכם המעניק את סעיף תלי רטרואקטיבית לכל יצירות חברי תלי ברשות השידור. ההסכם החדש עם התאגיד, כולל הכרה מלאה בזכות התסריטאים-ות והבמאים-ות לכלול את סעיף תלי בהפקות התאגיד.

בנוגע לתיקון מספר 5 לחוק זכות יוצרים, באוגוסט 2016 פורסם תזכיר הצעת תיקון לחוק זכויות יוצרים, העוסק באכיפת זכויות ברשת האינטרנט. הצעת התיקון המקורית, כפי שהוגשה, התעלמה מהחידושים הטכנולוגיים ומה שגרוע מכך – הציגה את ספקיות האינטרנט כאדישות ופסיביות בהעברת התוכן לציבור ופטרה אותן מאחריות להעברת התוכן.

ספקיות האינטרנט וגורמי הביניים האחראים להעברת התוכן הם גופים רבי עוצמה, בהם חברות ענק, שיש להם הידע והיכולת לנטר את הרשת והם נהנים כלכלית מהעניין הגובר בתוכן אור-קולי, הן חוקי והן פיראטי. לכן, המשמעות של הסרה מוחלטת של אחריות מגופים אלה מהווה פגיעה באינטרסים של היוצרים-ות. במשך כשנתיים פעלה תלי נמרצות להטמעת שינויים הכרחיים בהצעת התיקון, יצרה והובילה חזית רחבה וחזקה עם כל ארגוני היוצרים: איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד התסריטאים, איגוד המפיקים, פורום היוצרים הדוקומנטרים, אקום, אשכולות, שח”ם ואקט.

בשבוע שעבר אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את כל אותם השינויים ההכרחיים.