22 באוגוסט 2018

הסכם תקדימי בין “כאן” לאיגוד הבמאיות והבמאים ואיגוד התסריטאים

ההסכם, שגובש בעקבות עבודה משותפת של שלושת הגופים, מסדיר לראשונה בישראל את תנאי העסקתם של היוצרים-ות ושומר על כלל הזכויות המגיעות לבמאים-ות ותסריטאים-ות בהפקות שנעשות עבור חטיבת הדיגיטל של התאגיד

מאז היווסדם, וכחלק משמעותי מסיבות הקמתם, איגוד הבמאיות והבמאים ואיגוד התסריטאים נאבקים על הסדרת תנאי העסקתם של יוצרים-ות בתעשייתה הטלוויזיה והקולנוע, אשר הידרדרו לכדי פגיעה קשה בשכרם-ן ובזכויותיהם-ן במהלך העשור האחרון. ‘כאן’ – תאגיד השידור הישראלי הוא הראשון להרים את הכפפה. איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד התסריטאים והתאגיד גיבשו, בתום דיונים ממושכים, חוזה עבודה ראשון מסוגו המעגן בתוכו את זכויותיהם של הבמאים-ות והתסריטאים-ות בישראל.

החוזה, שנועד להבטיח שמירה אופטימאלית על יכולתם של היוצרים-ות להתפרנס בכבוד מפרי עמלם, מסדיר את תנאי העסקתם של היוצרים-ות ושומר על הזכויות המגיעות לבמאים-ות ותסריטאים-ות בהפקות שנעשות על ידי חטיבת הדיגיטל של התאגיד. תנאים אלה כוללים זכויות יוצרים (קרדיט), הזכות לגבות תמלוגים עבור שידורים (תלי), זכות סירוב ראשונית וזכויות מוסריות. החוזה אינו מחייב את היוצרים-ות אך מעניק להם את זכויותיהם הבסיסיות ונותן להם נקודת פתיחה טובה למשא ומתן.

סמנכ”ל הדיגיטל של תאגיד השידור אלעד טנא: “אחד היעדים המרכזיים של תאגיד השידור ‘כאן’ הוא קידום היצירה הישראלית תוך הצבת סטנדרטים מקצועיים גבוהים. וזאת, תוך שמירה הן על הקופה הציבורית והן על זכויותיהם של היוצרים. אחרי ההצלחות בתחום התוכן, אנחנו מוכנים לקפיצת המדרגה הבאה, ומברכים על השותפות עם איגוד הבמאיות והבמאים ואיגוד התסריטאים”.

רועי אלבה, מנכ”ל איגוד הבמאיות והבמאים, שנכח בדיונים לגיבוש החוזה: “אני שמח על החוזה שהגענו אליו. זהו צעד משמעותי לקראת הסכמים נוספים עם כלל גופי השידור, שמטרתם לדאוג לתנאי העסקה הוגנים וראויים ליוצרים-ות ולשמור על זכויות היוצרים בהפקות ובשידורים. החוזה הבא עליו התחלנו לשקוד, הוא חוזה העבודה בהפקות מקור לתאגיד”.

איגוד הבמאיות והבמאים ימשיך לפעול למען היוצרים-ות וקידום תנאי העסקתם ושכרם בכלל התעשייה. החוזה שגובש הוא רק הצעד הראשון בשיתוף הפעולה עם תאגיד השידור הישראלי, למען קידום מעמדם-ן של היוצרים-ות.