30 בינואר 2018

חלל חזרות במחיר סמלי או ללא עלות בכלל

שח”ם מציע לבמאים-ות חלל חזרות הפעיל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-21:00. במקרה שבו כל השחקנים-ות המשתתפים בחזרה הם חברי שח”ם – החלל יימסר ללא עלות. אם בחזרה משתתפים שחקנים-ות שאינם חברי האירגון, החדר יימסר בעלות של 50 שקלים לשעה.

יש לקבוע מועדי הגעה בהתאם ללו”ז של כיתה החזרות, באמצעות דוא”ל: info@shaham.org.il . על הדוא”ל לכלול: התאריכים והשעות המבוקשים, שמות מלאים של המשתתפים והבמאי/ת, טופס שימוש בכיתת חזרות מלא וחתום.

*חזרות רועשות יתואמו לשעות אחה”צ (אחרי 17:00).