30 ביוני 2022

קול קורא: קבלת סיוע בהפקת סרטים וסדרות זרים בישראל

עודכן המועד: עד 22/8 | הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יחד עם משרד התרבות והספורט, משרד התיירות, ומשרד החוץ, יוצאת בתכנית לעידוד הפקות זרות בהיקף של כ-20 מיליון ש”ח. הסיוע יינתן עבור הוצאות הפקה של סרט או סדרה (במלואן או בחלקן).

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף עם משרד התרבות והספורט, משרד האוצר, משרד החוץ ומשרד התיירות מעניקים סיוע כספי לחברות הפקה ישראליות המעוניינות להפיק סרט או סדרה זרות במדינת ישראל, במסגרת תכנית חדשה.

חברות הפקה ישראליות, שעומדות בתנאי התכנית, יהיו זכאיות להשתתפות כספית בשיעור של 30% מסך הוצאות ההפקה, ששולמו במדינת ישראל. אפשר להגיש בקשה עבור הוצאות הפקה מזכות בסכום של לפחות 500,000 שקלים ועד לסכום של 16,600,000 שקלים. הסיוע ניתן בדרך של הקצאה תחרותית ועד לגמר תקציב. השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 500 שקלים.

זכאיות להגיש בקשה לסיוע – חברות הפקה ישראליות העומדות בתנאים הבאים:
לחברה יש הסכם התקשרות להפקת סרט או סדרה עם תאגיד הפקה זרה.
לתאגיד ההפקה הזרה ניסיון מוכח בהפקה ובהפצה של לפחות 2 סרטים או סדרות בחמש השנים האחרונות, שמופיעים במאגר מידע מאושר.
החברה לא זכאית לסיוע אחר לפי הוראות החוק לעידוד השקעות הון והיא אינה מקבלת סיוע מכוח חוק הקולנוע.

לא יינתן סיוע עבור סרטי פרסומות, סרטי תדמית, סרטי אנימציה, קידום מכירות, סרטי חובבים, סרטי סטודנטים, סרטי מחקר ומשחקי מחשב, ריאליטי ושידורים חיים.

עודכן המועד: מועד אחרון ומעודכן להגשת בקשה: 22 באוגוסט 2022, עד השעה 13:00.

אפשר להגיש שאלות בקשר לתכנית עד תאריך 10.07.2022 באמצעות טופס פנייה מקוון. התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז בדף הוראת המנכ”ל בתאריך: 18.07.2022.

לכל הפרטים