23 באוקטובר 2022

קול קורא: פרסי משרד התרבות והספורט בתחום הקולנוע 2022

עד 10/11 | משרד התרבות והספורט מזמין יוצרים-ות המתגוררים-ות בישראל להגיש מועמדות לפרסים בתחומי אמנות הקולנוע; בקטגוריות: מפעל חיים, עידוד היצירה ויוצרים-ות בראשית דרכם-ן.

הפרסים מוענקים במטרה לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית ליוצר-ת הקולנוע וליצירתו-ה, ועל מנת לעודד את העשייה ואת היצירה בתחומי הקולנוע על גווניהם השונים, תוך חתירה לקידום האיכות והמצוינות והכל במטרה לסייע לשגשוג ולהתפתחות הסרט הישראלי.

הפרסים יחולקו בקטגוריות הבאות:

פרס מפעל חיים – נועד ליוצר-ת מגיל 55 ואילך, עבור עשייה אמנותית רצופה של 25 שנה לפחות בתחום הקולנוע בישראל. השנה יוענק פרס אחד ע״ס 40,000 ₪.

פרס לעידוד היצירה בתחומי הקולנוע – זכאים לקבל את הפרס יוצרי-ות קולנוע מגיל 35 ואילך אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של 10 שנים לפחות בתחומים המפורטים בתקנון. השנה יוענקו עד 3 פרסים בגובה 40,000 ₪ לכל זוכה.

פרס ליוצרים-ות בראשית דרכם – זכאים לקבל את הפרס יוצרי-ות קולנוע בגילאי 27 עד 35 (כולל) אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת של לא יותר מ- 10 שנים מיום סיום הלימודים בתחומים המפורטים בתקנון., השנה יוענקו עד 2 פרסים בגובה 25,000 ₪ לכל זוכה.

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי 10 בנובמבר 2022, בשעה 16:00

*הענקת הפרס מותנית בזמינות תקציבית.

לכל הפרטים ולהגשה