facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים

הישג היסטורי לאיגוד הבמאים: מס הכנסה יכיר במיסוי רב שנתי לבמאים ותסריטאים

מס הכנסה יאפשר ליוצרים לפרוס את הכנסותיהם ממכירת זכויות ביצירה על פני מספר שנים, בהתאם למשך העבודה על היצירה, ובכך להקטין את חיובי המס ולאפשר תוספת אפשרית של עד 100 אחוזים בשכר הנטו


מאת: מערכת האיגוד   

לאחר חודשים ארוכים ואינטנסיביים של פגישות ודיונים, איגוד הבמאים הצליח לקדם מהלך שיאפשר ליוצרי קולנוע וטלוויזיה לפרוס את הכנסותיהם ממכירת זכויות ביצירה על פני מספר שנים – בהתאם למשך העבודה על יצירה ולא באמצעות חישוב שנתי יבש. את המהלך התקדימי, שצפוי להקטין את תשלומי המס ולהגדיל את שכר הנטו בעד 100 אחוזים, הובילו יו"ר איגוד הבמאים יריב הורוביץ ואחראית קידום היצירה המקורית חגית רייכל.

עקב אופי העבודה על יצירה אודיו ויזואלית - שנמשכת, על פי רוב, מספר שנים – היוצרים נהנים מהכנסה משמעותית אחת לכמה שנים (בשנה שבה הם כותבים/מביימים סדרה או סרט). עד לאישור דרישת איגוד הבמאים להכרה במיסוי רב שנתי, נדרשו היוצרים לשלם את מדרגת המס הגבוהה ביותר בשנה בה קבלו את התגמול על הפרויקט, אך להתמודד עם היעדר הכנסה בשנים הסמוכות. בעקבות פניית האיגוד, אושר כי סעיף 8(ב) לפקודת מס הכנסה, הדן בין השאר, במכירת זכות יוצרים, יהיה תקף גם לבמאים ולתסריטאים, שמעתה יוכלו לחלק את הכנסתם לצורך מיסוי ליותר משנה אחת, בדומה, למשל, לסופרים.

אין לנו ספק כי החלטה זו תקל על היוצרים באופן משמעותי. עם זאת, אנו ממליצים לערוך בעזרת רו"ח סימולציה לפני הגשת/תיקון דוחות למס ההכנסה, על מנת לוודא שמדובר בתשלום עבור פרויקט שסעיף 8(ב) אכן חל עליו ושחלוקת המס כדאית (בהתאם לנסיבות המקרה, גובה התשלום ומשך העבודה).

לנוחיותכם, מצורף הסבר מקצועי של רו"ח ישראל בוימפלק, המלווה את איגוד הבמאים.

חשוב לזכור: חברי איגוד הבמאים זכאים לייעוץ חשבונאי ראשוני חינם, אחת לשנה, אצל רו"ח בוימפלק. לצורך מימוש הייעוץ יש לפנות למשרד האיגוד באמצעות דוא"ל: ayala@directorsguild.org.il או בטלפון: 077-4181601


Bookmark and Share