facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים

הסדר מיוחד לפנסיה ואובדן כושר עבודה לבמאים חברי האיגוד

  

איגוד הבמאים מציע לחבריו הסדר מיוחד לפנסיה ואובדן כושר עבודה, המכיר בייחודיות מלאכת הבימוי ונותן מענה לצרכים שונים העולים מאופי העבודה.

ההישגים המרכזיים לבמאים שגלומים בהסדר המיוחד של האיגוד הם:

א. הגדרה מפורשת ונרחבת מהו במאי, שממנה נגזר כיסוי ביטוחי ייחודי.

ב. דמי ניהול נמוכים.

ג. הגדרת אי כושר עבודה כבמאי ללא הגבלת זמן.

ד. דו עיסוק – במקרה של אובדן כושר עבודה כבמאי למי שעובד בעבודה נוספת, הוראה למשל, יוכל המבוטח להמשיך לעבוד בעיסוק השני מבלי שתיפגע זכאותו לפיצויים בגין חוסר היכולת לעסוק בבימוי.

ה. מבוטח יהיה זכאי לפיצוי בגובה של 5,000 שקלים בגין אובדן כושר עבודה כבמאי ללא הוכחת הכנסה.

ו. הוכחת הכנסה לצורך קבלת פיצוי בגין אובדן כושר עבודה תעשה על פי ההכנסה הממוצעת ב-12 או 24 החודשים לפני אובדן הכושר, הגבוהה מביניהן.

במאים חברי איגוד, לקבלת פרטים נוספים פנו לאיגוד או צרו קשר ישירות עם סוכנות זהר נאמן בטלפון 03-9292727 או 050-4454551 כדי לקבוע פגישת התרשמות.
בין שוט לשוט, בין קאט לקאט, תוך כדי מרדף אחרי תשלומים שמגיעים לכם, אל תשכחו לדאוג לעתידכם!

ביוני 2013 נערך כנס חגיגי להשקת התוכנית הייחודית. להלן עיקרי הדברים שהוצגו בכנס:

הדגשים לבחירת התוכנית הפנסיונית לבמאים

 • חסכון לגיל פרישה בעלויות נמוכות במסגרת התוכניות הקיימות בשוק

 • תוכנית פנסיונית הניתנת להתאמה אישית

 • הגדרה ופירוט בדבר עיסוקו של הבמאי

 • כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה המבטח את עיסוקו של הבמאי

 • כיסוי למקרה אובדן כושר עבודה הלוקח בחשבון מאפיינים ייחודיים נוספים של הבמאי:

  1. עבודה נוספת
  2. שינויים בהכנסות מפעם לפעם
  3. חלק מהבמאים נמצאים בשכר הנמוך מ-80,000 ש"ח לשנה.

 • כיסוי למקרה אי כושר עבודה מתקדם כולל כיסוי להריון, אפשרות לאי כושר עבודה חלקי, ללא החרגה על מחלות נפש

 • כיסויים ביטוחיים נוספים בעלויות מוזלות

 • פתרונות ייחודיים בתחום הביטוח האלמנטרי

תוכנית פנסיונית בעלות מוזלת

 • קרן פנסיה מקיפה, מיטבית-עתודות, בניהול כלל פנסיה וגמל בע"מ

 • במסגרת הקרן קיימת אפשרות לבחירת מסלול ביטוחי ומסלול השקעתי בהתאם למאפיני הלקוח

 • אפשרות לשמירה על כיסוי מינימלי (ריסק זמני) בהתאם לתקנון הקרן

 • קרן הפנסיה תשווק לבמאים בהנחה של 66% על דמי הניהול המקסימלים מהפרמיה - 2% במקום 6%, והנחה של 50% על דמי הניהול הנגבים מהכסף הצבור - 0.25% במקום 0.5%

 • ההנחה הינה למשך 5 שנים ובתומן תישקל המשך ההנחה


  דוגמא להשפעת ההנחה בדמי הניהול

 אי כושר עבודה

 • הוגדרה בפירוט עבודת הבמאי כדי שתהווה בסיס להתדיינות מול חברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה

 • הגדרת אובדן כושר עבודה בפוליסה קובעת כי במקרה של אי כושר עבודה תיבדק יכולתו של הבמאי לעסוק בעבודת
  הבימוי ולא בעבודות אחרות

 • ההגדרה הינה לכל החיים ולא לתקופה מוגבלת

 • אם הבמאי עובד טרום הכניסה לביטוח בעבודה נוספת והצהיר על כך בנספח מיוחד, יכולתו להמשיך לעבוד באותה עבודה לא תמנע את קבלת הפיצוי החודשי במידה והוא נמצא במצב של אובדן כושר עבודה כבמאי

 • במקרה תביעה של אי כושר עבודה נבדקת ההכנסה הממוצעת ב-12 החודשים טרום האירוע על ידי חברת הביטוח

 • במידה וההכנסה אינה תואמת לגובה הפיצוי שנרכש מבוצע קיזוז בפיצוי

 • במקרה של במאי תיבדק ההכנסה במשך 12 חודש או 24 חודש אחורה כדי להגיע לרמת הכנסה מיטבית

 • במקרה של במאי המרויח פחות מ-80,000 ש"ח לשנה תינתן אפשרות לרכישת כיסוי של 5,000 ש"ח לחודש ללא הוכחת הכנסה

 כיסויים ביטוחים נוספים

 • נקבעה מסגרת מינימלית להנחות ברכישת ביטוחים נוספים כגון כיסוי למקרה פטירה, רפואי, סיעוד, תאונות ועוד

 • במסגרת ההסכם עם הסוכנות שנבחרה ללוות את התהליך נקבע כי במסגרת מחויבותם תוצע לבמאים מבוטחים ההנחה הגבוהה ביותר במסגרת המוצרים והחברות עימם עובדת הסוכנות, וכי ההנחות שסוכמו בהסכם עם האיגוד הינן הנחות מינימום

יריב הורוביץ, יו"ר האיגוד, על ההסדר המיוחד לחברים

 

למה צריך פנסיה? מדוע לא לחסוך בבנק? למה לא להשקיע בנדל"ן?

 

 

איך לייצר ביטחון כלכלי?

 

איך להפוך את הפנסיות והביטוחים מכאב ראש לכסף בכיס בתוך 7 ימים או פחות?

 

כיצד ניתן לעשות סדר בבלאגן הפנסיות והביטוחים בתוך שעה אחת בלבד?

 

מה כתוב באותיות הקטנות של ביטוח אובדן כושר עבודה?

 

כמה ביטוחים בן אדם צריך?


Bookmark and Share