2 באוגוסט 2018

חממת נשים עלילתית

תכנית חדשה לפיתוח סרטי עלילה באורך מלא, יוזמת הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, במסגרתה תתקיים חממת פיתוח לנשים בלבד. החממה תתפרס על פני שנה שלמה. תאריך אחרון להגשת מועמדויות – 1/10

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה, בשיתוף מועצת הפיס לתרבות ואמנות, פרסמה קול קורא להגשת הצעות ל”חממת נשים עלילתית” – חממה ייחודית לפיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא המיועדת לנשים בלבד. החממה תתפרס על פני שנה ותכלול ליווי וייעוץ פרטניים למשתתפות. תחילת החממה: דצמבר 2018.

מטרת התכנית: לתמוך ביוצרות קולנוע ממגוון דתות, עדות ותרבויות, לסייע להן לפתח סרטים עלילתיים עוצמתיים ויצירתיים בנושאים חברתיים; וכן, לכונן קהילה רב-תרבותית בין יוצרות קולנוע המחויבות לשינוי חברתי, באמצעות פיתוח תסריטים שנעשים מתוך נקודת מבט נשית רחבה. יעד נוסף של התכנית: לחזק את היצירה והיוצרות מצפון הארץ.

לחממה ייבחרו 7-5 פרויקטים, שיוצרותיהם ישתתפו בתכנית אינטנסיבית הכוללת מספר סמינרים בני כמה ימים – במסגרתם יכוסו כל עלויות המשתתפות (לינה, ארוחות ונסיעות). לכל פרויקט תוצמד חונכת מבכירות יוצרות הקולנוע בארץ, וצוות הפרויקט ילווה את היוצרות בשלבי פיתוח התסריט, כולל צילום סצנה ועד שיהיו מוכנות לשלב ההפקה וגיוס תקציבים.

התכנית כוללת גם הרצאות וכיתות אמן עם נשות ואנשי מקצוע מנוסים מתחום הקולנוע, מהארץ ומהעולם, וצוות החממה והחונכות ימשיכו ללוות כל יוצרת גם בין הסמינרים, במשימות פרטניות ובייעוץ. בתום התכנית, תסייע הקרן בחשיפת הפרויקט בפני קרנות, מפיקים-ות וגופי מימון נוספים.

תאריך אחרון להגשות – 1/10/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום