18 בדצמבר 2018

קצר על הדרך 2019

המיזם ליצירת סרטים קצרים, של הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מזמין יוצרים-ות בראשית דרכם להגיש הצעות לסרטים עלילתיים קצרים. נושא הפרויקט השנתי: רעב. תאריך אחרון להגשות – 20/1

יוצרים-ות מוזמנים להגיש הצעות לסרטים עלילתיים קצרים שיקודמו במסגרת “קצר על הדרך” – מיזם ליצירת סרטים קצרים, משלב הרעיון ועד שלב ההפצה, ליוצרים-ות בראשית דרכם המקצועית.

המיזם, המשותף לפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, יעסוק הפעם ב”רָעָב”: תחושה הפוקדת חיה או אדם כאשר לא מסופק לה מזון במידה הנדרשת. שיכוך הרעב הוא צורך בסיסי, קיים אצל כל בעלי החיים, גם הירודים ביותר. רָעָב אישי. רעָב נפשי. רָעָב פיזי. רָעָב חברתי. רָעָב כצורך, חוסר, תשוקה. הנושא מבקש להביא את הרעיונות האלו כבסיס לסיפור דרמטי קצר שיש לו אמירה חברתית, אישית או לאומית נוקבת.

ההגשה מיועדת לתסריטים לסרטים עלילתיים קצרים באורך של 5-15 דקות, העומדים בקריטריונים לחלוקת תמיכות של משרד התרבות והספורט. חמשת הפרויקטים הנבחרים יזכו במענק פיתוח בסך 5,000 שקלים, וכן, בליווי מקצועי בכל שלבי התהליך. הסרטים שיופקו, יוקרנו בהקרנת טרום בכורה חגיגית בפסטיבל הבינלאומי ה-22 לסרטי סטודנטים, שיתקיים בחודש יוני 2020.

תאריך אחרון להגשות – 20/1/19.

לטופס רישום

לשאלות ובירורים, באמצעות דוא”ל: shortsontheway@gmail.com.