1 באוגוסט 2019

קול קורא לפיתוח תסריטים עלילתיים באורך מלא | קרן רבינוביץ’

עד 31/8 | קרן רבינוביץ’ פרסמה קול קורא חדש לבקשות תמיכה בפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא, במסגרת שת”פ “Crossing Script” עם קרן הקולנוע רומא-לציו האיטלקית

התמיכה בפיתוח תסריט עלילתי באורך מלא תינתן לתסריטים המתאימים לקופרודוקציה ישראלית-איטלקית, ולהגדרות קרן רומא-לציו. במסגרת שיתוף פעולה זה, שזכה לשם “Crossing Script“, ייבחרו תסריט אחד של יוצר/ת ישראלי/ת ותסריט אחד של יוצר/ת איטלקי/ה, שיזכו כל אחד לתמיכת פיתוח – היוצר/ת הישראלי/ת לתמיכה מקרן רבינוביץ לאמנויות, והיוצר/ת האיטלקי/ה לתמיכה מקרן רומא-לציו. פרט לתמיכת הפיתוח הכספית, כל אחד/ת מהיוצרים/ות שתסריטם/ן ייבחר לתמיכה, יוזמן/תוזמן גם לכמה ימים בארץ המקבילה, בה יוצגו לו/ה על ידי הקרן המארחת אפשרויות לשיתוף פעולה מקומי.

היוצר-ת הישראלי-ת שייבחר-תבחר במסגרת שת”פ זה, ת-ייתמך על ידי קרן רבינוביץ’ לאמנויות בסכום הצפוי של 50,000 ₪, ויזכה לאירוח על ידי קרן רומא-לציו.

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום שבת 31/8, בשעה 23:00

לפרטים נוספים והנחיות הגשה

טופס בקשת תמיכה