14 ביוני 2018

פרס שולמית אלוני לקולנוע ותיאטרון

יוצרים-ות ומפיקים-ות בתחום התיאטרון והקולנוע מוזמנים להגיש יצירות כמועמדות לפרסי שולמית אלוני לשנת 2018. הפרסים יוענקו ליצירות המקדמות זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים. תאריך אחרון להגשות – 15/7

קרן פרס שולמית אלוני ותיאטרון יפו מזמינים יוצרים-ות ומפיקים-ות בתחום התיאטרון והקולנוע להגיש יצירות תיאטרוניות וקולנועיות כמועמדות לפרסי שולמית אלוני לשנת 2018. הפרסים יוענקו ליצירות בעלות זיקה לתרבות העברית ולתרבות הערבית, המקדמות זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים.

השנה, יוענקו שני פרסים במסגרת הקטגוריה לתיאטרון וקולנוע: פרס ליוצר-ת בתרבות העברית ופרס ליוצר-ת בתרבות הערבית. טקס חלוקת הפרסים ייערך ביום זכויות האדם הבינלאומי, 10 דצמבר 2018, בתיאטרון יפו.

זכאים-ות להגיש מועמדות מפיקים-ות, יוצרים-ות או בעלי-ות זכויות היוצרים ביצירה המוגשת לשיפוט, שמתקיימים בה התנאים הבאים: היצירה הופיעה בפומבי בשנתיים שקדמו למועד הענקת הפרס; היצירה היא בערבית או בעברית או משלבת בין השפות או התרבויות; היצירה היא באורך מלא – סרט עלילתי או הצגה של שעה לפחות, סרט דוקומנטרי של 45 דקות לפחות.

לאחר קבלת הטפסים, תבחן ועדת השיפוט את הבקשות, והמגישים-ות יתבקשו להעביר לינק לצפייה או מועדים לצפייה בהצגה. הצגת מועמדות לפרס מותנית בתשלום 120 שקלים דמי השתתפות לקרן הפרס.

תאריך אחרון להגשות – 15/7/2018.
את טופס ההגשה יש לשלוח לדוא”ל: aloniprize@gmail.com.

לפרטים נוספים