4 באוקטובר 2018

פרס אמנות הקולנוע 2018

משרד התרבות והספורט פותח את מועד הגשת מועמדויות לפרסים בתחומי אמנות הקולנוע לשנים 2017-2018. תאריך אחרון להגשות – 28/10

נפתח מועד הגשת מועמדויות לפרסים בתחומי אמנות הקולנוע, של משרד התרבות והספורט, לשנים 2017-2018. כמדי שנה, הפרסים מוענקים במטרה לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית ליוצרי-ות הקולנוע וליצירתם-ן, ועל מנת לעודד את העשייה ואת היצירה בתחומי הקולנוע על גווניהם השונים, תוך חתירה לקידום האיכות והמצוינות ושגשוג הסרט הישראלי. זכאי-ת לקבל את הפרס יוצר-ת בתחום הקולנוע בישראל, אזרח-ית המדינה או תושב-ת קבע.

הפרסים יחולקו בקטגוריות הבאות: פרס מפעל חיים – מיועד ליוצר-ת מגיל 55 ואילך, עבור עשייה אמנותית רצופה של 25 שנה לפחות בתחום הקולנוע בישראל; פרס לעידוד היצירה בתחומי הקולנוע – מיועד ליוצרי-ות קולנוע מגיל 27 ואילך, אשר הוכיחו פעילות יצירתית מקצועית רציפה של 3 שנים לפחות; פרס ל”יוצרים צעירים בראשית דרכם” – מיועד ליוצרי-ות קולנוע בגילאי 27-35 (כולל) אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת של עד 10 שנים מיום סיום הלימודים באחד מתחומי הקולנוע המפורטים להלן: סרטים עלילתיים (קצרים או באורך מלא) וסרטים דוקומנטרים, לרבות סרטי אנימציה באחד התחומים.

תאריך אחרון להגשות – 28/10/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום

לשאלות ובירורים, באמצעות דוא”ל: prastarbut2018@gmail.com (תוך ציון שם הפרס ב”נושא” ההודעה).