12 באפריל 2020

משבר הקורונה | מענק סיוע לאמנים במצוקה כלכלית: עיריית ת״א-יפו

עד 16/4 | עיריית תל אביב-יפו וקרן תל אביב הקימו את ״קרן האמנים״, שנועדה לתמוך באמני-ות העיר העצמאיים-ות. הקרן תעניק מלגות סיוע לאמנים-ות ויוצרים-ות עבור יצירת אמנות/פעולה רלוונטית, למימוש לאחר משבר הקורונה.

בימים אלה מקימות קרן תל אביב ועיריית תל אביב–יפו את “קרן האמנים” אשר נועדה לסייע לאמני העיר העצמאים/ות כמו גם לעובדים/ות הקבועים/ות והזמניים/ות של תאגידי התרבות העירוניים ועמותות התרבות הנתמכות בידי עיריית תל אביב – יפו

 

הקרן צפויה להעניק מלגות סיוע לאמנים-ות עצמאים-ות עבור יצירת אמנות/פעולה אמנותית רלוונטית לימים אלו כמו גם לרוח התרבות של העיר עם תום המשבר.

הקרן תתמוך בהצעות על סמך עמידה בשני הקריטריונים הבאים:

1. בידי האמן-ית קיימת יכולת ייחודית לו/לה ליצירה אמנותית הרלוונטית לצרכי הקהילה (כפי שנקבע על ידי אגף תרבות והאמנויות של עיריית תל אביב – יפו).

2. התחייבות להציג את היצירה האומנותית לקהילה ע״פ הגדרות וצרכי אגף תרבות והאמנויות, תוך עמידה בנהלי עיריית תל אביב-יפו.

לשם הגשת בקשה למלגת סיוע לאמן עצמאי אל ועדת הקרן, נדרשת הגשת תיק הכולל:

  • טופס ייעודי חתום ע״י מבקש-ת התמיכה הכולל את תיאור היצירה/פעולה האמנותית ואת עלותה המשוערת.
  •  קורות חיים/תיק עבודות רלוונטי של האמן-ית העצמאי-ת.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד ליום ה׳ 16/4 בשעה 8:00, לכתובת המייל: yahalom_g@tel-aviv.gov.il

במידה וועדת הקרן תמצא הבקשה מתאימה, יוענק לפונה סיוע עד לגובה של 10,000₪, על פי החלטת הוועדה. בנוסף, נבחנת אפשרות לזכאות להלוואת אמן ללא ריבית בתנאים ייחודיים מטעם קרן תל אביב לפיתוח.

להורדת טופס הפנייה >

בנוסף, להזכירכם-ן, יוזמה נוספת לתמיכה באמנים-ות:

קרן סיוע לאמנים ע״ש דודו דותן || קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט הקימו קרן לסיוע לאמנים במצוקה. הקרן ממומנת על ידי משרד התרבות והספורט ומפעל הפיס, מנוהלת על ידי קרן רבינוביץ לאמנויות ופועלת במסגרתה. הסיוע לאמנים נושא אופי של מתן בסתר. לפרטים נוספים >