7 באוקטובר 2018

תמיכה בפיתוח סדרות רשת ייעודיות

הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לתמיכה בפיתוח סדרות רשת לעידוד יוצרים-ות מהפריפריה החברתית ולקידום היצירה הקולנועית הרב-תרבותית בישראל. תאריך אחרון להגשות – 12/11


הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים-ות להגיש הצעות לתמיכה בפיתוח סדרות רשת ייעודיות, בכל הז’אנרים, המיועדות לפלטפורמות דיגיטליות. ההגשה מיועדת לקידום ועידוד יוצרים-ות מהפריפריה החברתית, התרבותית והגיאוגרפית וקידום היצירה הקולנועית הרב-תרבותית בישראל.

על ההצעות לכלול ערך מוסף חברתי, היסטורי ותרבותי עם דגש על תפיסה ויזואלית אסתטית מוקפדת ומתאימה לרשת. גובה מענק – עד 20 אלף שקלים.

למגישים-ות, יש לצרף הצעה לפיתוח הכוללת את הרעיון, הקונספט, מספר הפרקים ותיאור של פרק אחד או שניים לדוגמה (עד 2 עמודים), חומר מצולם (אם יש), קו”ח של היוצרים-ות (עד עמוד לכל יוצר-ת).

תאריך אחרון להגשות – 12/11/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום