15 בינואר 2020

קול קורא: הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות עבור כאן 11

עד 15/3 | תאגיד השידור הישראלי פרסם קול קורא חדש להגשת הצעות לסדרות דרמה מתוסרטות, עבור כאן 11

שימו לב: לפי דרישות הסף – מציע-ת ההגשה ת-יוכל להגיש רק בתנאי שהיה לו-ה, או לצד ג’ עימו-ה הוא-היא יתקשר לטובת ההפקה, מחזור עסקים של לפחות 1,000,000 ש”ח בין השנים 2013 ל2016.

מועד אחרון להגשת הצעות: 15 למרץ 2020, בשעה 17:00

לקול קורא

לעמוד ההגשה

לפרטים נוספים באתר כאן