5 ביולי 2018

קולות קוראים ל’כאן’

תאגיד השידור הציבורי פירסם 4 קולות קוראים חדשים: הפקת סדרות דוקומנטריות לציון 75 שנים למדינת ישראל, הפקת סדרות וסרטי תעודה, הפקת סרטי תעודה לציון יום השואה והגבורה ולציון יום הזיכרון לחללי מערכות והפקת תכניות מיוחדות לחג המולד ולסילבסטר 2018. מועדי ההגשה למסלולים השונים ייסגרו במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר

חגיגות ה-70 למדינת ישראל עדיין בעיצומן, אך ב’כאן’ – תאגיד השידור הציבורי כבר מחפשים את הסדרות הדוקומנטריות שיציינו את אירועי שנת ה-75 לישראל. על ההצעות המוגשות לבחון את ההיסטוריה של החברה, המדינה והתרבות הישראלית מנקודות מבט מקוריות, ומעוררות מחשבה ודיון ציבורי.

הסדרות שתופקנה במסגרת מסלול זה תתבססנה על תחקיר מעמיק ושימוש בשפה ויזואלית עשירה. מספר הפרקים הרצוי: 6-3 פרקים בני 52 דקות כל אחד.

תאריך אחרון לשאלות הבהרה – 28/8/18; תאריך אחרון להגשות – 28/10/18.

הקול הקורא לחגיגות ה-75 למדינה מצטרף לשלושה קולות קוראים נוספים שהתאגיד פרסם לאחרונה: הפקת סדרות וסרטי תעודה, הפקת סרטי תעודה לציון יום השואה והגבורה ולציון יום הזיכרון לחללי מערכות, והפקת תכניות מיוחדות לחג המולד ולסילבסטר 2018. ההגשה להפקת סדרות וסרטי תעודה פתוחה להצעות לסדרות דוקומנטריות העוסקות במגוון התחומים המשקפים את החברה וההוויה הישראלית: היסטוריה, כלכלה, חברה, תרבות, חינוך בריאות הסביבה, הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ועוד. על הסדרות להציג חזון אמנותי מפורט ולהציג שפה קולנועית עשירה ועדכנית. במסלול זה, יתקבלו בעיקר פרויקטים מרובי פרקים משני סוגים: סדרות בעלות פרקים שאורכם 28 דקות, או פרקים שאורכם 52 דקות. במסלול זה אפשר גם להציע סרטים בודדים, אך מבין אלה יבחר הפעם רק מספר מצומצם.

תאריך אחרון לשאלות הבהרה – 20/8/18; תאריך אחרון להגשות – 7/10/18. *מועד ההגשה הסתיים*

הקול הקורא להפקת לסרטי תעודה לציון יום השואה והגבורה ולציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מיועד להצעות המביאות סיפורים אישיים ו/או סוגיות היסטוריות וחברתיות אשר נועדו לשידור ביום הזיכרון לשואה ולגבורה או ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

על הסרטים להיות מוכנים לשידור עד 1/4/19. אין להגיש הצעות שהוגשו כבר במסגרת קול קורא קודם לתאגיד השידור הישראלי. ניתן להגיש הצעה שהוגשה בעבר ובלבד שבוצע בה שינוי מהותי, כגון: שינוי מהותי בנראטיב, באנשי הצוות או במקורות המימון.

הקול הקורא להגשת הצעות לתכניות מיוחדות לחג המולד ולסילבסטר 2018 מיועד להפקת פרויקטים טלוויזיוניים המביאים לידי ביטוי את האינטרס של השידור הציבורי בייצוג הולם ומכבד של הגוונים השונים בחברה הישראלית. על התכניות להיות רלוונטיות, חגיגיות, קצביות וחדשניות (לא בשידור חי וללא פאנלים), וכן, עליהן לאפיין את החגים ואת הקהילה הנוצרית בארץ. אורך כל תכנית: 90 דקות.

תאריך אחרון להגשות – 19/8/18.*מועד ההגשה הסתיים*

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום