29 באוקטובר 2018

סרטים תיעודיים לערוץ 8

ערוץ הדוקו של חברת הכבלים מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים תיעודיים. תאריך אחרון להגשות – 30/11

ערוץ 8 – ערוץ הדוקו של ‘הוט’ מזמין יוצרים-ות להגיש הצעות לסרטים תיעודיים. ההגשה פתוחה לסרטים שאורכם לפחות 48 דקות. לפרויקטים הנבחרים יוענק מענק הפקה והם ישודרו במסגרת שידורי הערוץ.

ההגשה תתבצע באופן מקוון בלבד ותכלול טופס הגשה, סינופסיס, הצהרת כוונות הבמאי-ת, טריטמנט, קורות חיים של היוצרים-ות, לוח זמנים להפקת הסרט, תקציב הסרט בפורמט Excel. לא ניתן להגיש הצעות שהוגשו בעבר לערוץ.

תאריך אחרון להגשות – 30/11/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום

לשאלות ובירורים, באמצעות דוא”ל: kolkoreh8@hscc.co.il.