4 במרץ 2019

‘כאן’ קולות קוראים

ימים/שבועות אחרונים לשלושה קולות קוראים של תאגיד השידור הישראלי: סדרות דרמה, סדרות וסרטים דוקומנטרים בערבית, ותכניות בערבית

ימים/שבועות אחרונים להגשה לשלושת הקולות קוראים: הפקת סדרות דרמה, הפקת סדרות וסרטים דוקומנטרים בערבית והפקת תכניות בערבית, לתאגיד השידור הישראלי – כאן.

המסלול להפקת סדרות דרמה מתוסרטות (בעברית) מיועד לסדרות שההוויה הישראלית היא חלק בלתי נפרד מעולם התוכן שלהן והן רלוונטיות לצופה הישראלי ולמציאות חייו כאן; לסדרות הנותנות ביטוי לרב התרבותיות בחברה הישראלית על שלל גווניה; ולסדרות המציגות קול ייחודי ומקורי מבחינת עולם התוכן ו/או השפה.

תאריך אחרון להגשות – 30/3/19, בשעה 17:00.

לפרטים נוספים

המסלול להפקת סדרות וסרטים דוקומנטרים בסוגה עילית בערבית, מיועד לפרויקטים מעמיקים, רלוונטיים וחדשניים. על הפרויקטים במסלול זה לתת ביטוי לקהילות שונות ומגוונות בחברה הישראלית בכלל, ובחברה הערבית בפרט, תוך שימת דגש על תופעות חבריות ועל סיפורים אישיים. כמו כן, על ההצעות להביא לידי ביטוי את האינטרס של השידור הציבורי בייצוג הולם והמכבד את הגוונים השונים בחברה הישראלית לרבות החברה הערבית.

תאריך אחרון להגשות 10/3/19.

לפרטים נוספים

המסלול להפקת תכניות בסוגה הרגילה עבור המדיה בערבית, פתוח להצעות לתכניות ו/או לסרטים ו/או לסדרות; בכלל זה גם תכניות המבוססות על פורמטים רלוונטיים שנרכשו מחו”ל. כמו כן, על ההצעות להביא לידי ביטוי את האינטרס של השידור הציבורי בייצוג הולם ומכבד את הגוונים השונים בחברה הישראלית.

תאריך אחרון להגשות – 10/3/19.

לפרטים נוספים

או כאן