26 בנובמבר 2019

שני קולות קוראים חדשים ממפעל הפיס: תמיכה בפוסטפרודקשן

עד 18/12 | מועצת הפיס לתרבות ואמנות פירסמה שני קולות קוראים חדשים, לתמיכה בפוסטפרודקשן של פרויקטים עלילתיים ופרויקטים דוקומנטריים

מועצת הפיס לתרבות ואמנות פירסמה שני קולות קוראים חדשים: הראשון,  לתמיכה בפוסטפרודקשן של סרטים עלילתיים, והשני, לתמיכה בפוסטפרודקשן של סרטים או סדרות דוקומנטריים. הסיוע מיועד לקידומם של פרויקטים עלילתיים ותיעודיים של יוצרים-ות ישראליים.

שני המענקים מיועדים לסרטים שעריכתם טרם הסתיימה והם מצויים בשלבים מתקדמים ואחרונים להשלמת הסרט. התמיכות נועדו לסייע בביצוע פעולות כגון: עריכת און-ליין, מיקס ועיצוב פסקול, השלמות, כתוביות, אפקטים מיוחדים, וכיו”ב; ואינן מיועדות לפעולות שיווק והפצה.

מועד אחרון להגשה בשני המסלולים – 18/12/19

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום