16 בינואר 2019

קרן רבינוביץ’: מועד הגשת בקשות לתמיכה

בעקבות בקשותיהם של איגוד הבמאיות והבמאים ואיגוד התסריטאים, הוארך מועד ההגשה בכחודש ימים ונקבע ל-9/2. בימים הקרובים תעלה הודעה מעודכנת גם באתר האינטרנט של הקרן

קרן רבינוביץ לאמנויות–פרויקט קולנוע מזמינה יוצרים-ות להגיש בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרויקט קולנוע. התמיכה והסיוע של הקרן בהפקת סרטים ישראליים ובמימונם, לרבות סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטי תעודה וסרטי גמר של סטודנטים לקולנוע; סיוע בהשלמות לסרטים; תמיכה בפיתוח פרויקטים ותסריטים בכל התחומים, בזמן כתיבתם, עד הבאתם לגרסה סופית הראויה להפקה; תמיכה בשיווק סרטים ישראלים והפצתם בארץ ובחו”ל; תמיכה בשיווק מערכתי של הקולנוע הישראלי.

בשל הליך עדכון המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, המתקיים בימים אלו במשרד התרבות והספורט, ייתכנו שינויים בכללים ובנהלים של פרויקט קולנוע בזמן מועד הגשת הבקשות, או בזמן בחינת הבקשות, וזאת על מנת שכללי ונהלי פרויקט קולנוע יהיו תואמים לנדרש במבחנים של משרד התרבות והספורט.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש-ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא”ל אישור הגשה לכתובת הדוא”ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. מגישי ומגישות בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא”ל אותה הזינו לטופס ההגשה בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשו.

בעקבות בקשותיהם של איגוד הבמאים ואיגוד התסריטאים, הוארך מועד ההגשה בחודש ימים – מה-4/1/19 ל-9/2/19.

לפרטים נוספים ונוהלי הגשה