18 באפריל 2019

מועד הגשה להשקעה בפיתוח תסריט

קרן הקולנוע הישראלי מודיעה על מועד הגשת בקשות להשקעה בפיתוח תסריט לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע

את הבקשות להשקעה בפיתוח תסריט ניתן להגיש החל מן ה-19 במאי ועד ה-2 ביוני 2019, הגשת תעשה דרך מודול ההגשה באתר הקרן ע”י כניסה/ הרשמה ל”אזור האישי” בו.

מידע על מסלולי ההשקעה בפיתוח ובהפקה ניתן למצוא באתר הקרןאו במשרדי הקרן: שד’ יהודית 12, תל אביב, טל’: 03-5628180