30 באוקטובר 2019

קול קורא: שלושה מסלולי השקעה בהפקת סרטים עלילתיים באורך מלא | קרן הקולנוע הישראלי

עד 15/12 | מועד ההגשה לקרן הקולנוע הישראלי להשקעה בהפקה בשלושה מסלולים: מרכזי, ביכורים, דל תקציב (עצמאי), לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע, ייפתח בדצמבר

שימו לב – עדכון! מועד ההגשה עבור סרטים עלילתיים באורך מלא ייפתח בשלושת המסלולים: מרכזי, ביכורים ועצמאי (ולא כפי שפורסם קודם במסלול העצמאי בלבד).

קרן הקולנוע הישראלי מכריזה על פתיחת מועד הגשת בקשות להשקעה בהפקה במסלול סרטים לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע. 

הקרן משקיעה בשלושה מסלולים עיקריים: 

המסלול המרכזי –  השקעה של 2 מליון ₪

מסלול הביכורים –  השקעה של עד 1 מליון ₪

המסלול העצמאי – השקעה של עד 800,000 ₪

המסלול העצמאי: הקרן תבחן השקעה בהפקה של סרטים עלילתיים דלי תקציב באורך מלא, אשר יופקו ע”י יוצרים-ות עצמאיים-ות ושתקציבם אינו עולה על 800,000 ש”ח. הקרן תשתתף בהשקעה בהפקה בהיקף של לפחות 20% מתקציב ההפקה ועד 800,000 ש”ח, על בסיס התקציב שיציגו המפיקים-ות ושנבנה לפי עקרונות הקרן לבניית תקציב. הסרטים המופקים במסלול זה יוקרנו בהקרנה ראשונה בבתי הקולנוע ובמסגרת חובת ההמתנה ל”חלון”.

נהלי הגשה במסלול העצמאי

המסלול המרכזי: תקציב הסרט במסלול המרכזי יעמוד על לפחות 3 מיליון ₪. היקף השקעת הקרן יעמוד על לא פחות מ-2 מיליון ₪ לסרט, על בסיס תקציב שנבנה עפ”י עקרונות הקרן לבניית תקציב, ולא יעלה על 80% מתקציב הסרט. במסלול זה על המפיק/ה לגייס מיליון שקל לפחות ממקורות בישראל.

נהלי הגשה במסלול המרכזי

מסלול ביכורים: מסלול “סרטי ביכורים” מיועד לבמאי/ת ו/או תסריטאי/ת סרט ראשון או שני. אם מדובר בסרט שני – הסרט יופק בתוך חמש שנים מהסרט הראשון של היוצר/ת. השקעת הקרן תהיה בהיקף של לפחות 40% ועד 80% מתקציב הסרט או מיליון ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.

נהלי הגשה במסלול ביכורים

*שימו לב – בהתאם לתקנות החדשות, הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים.

את הבקשה ניתן להגיש החל מיום שלישי ה3/12/2019 ועד יום ראשון ה15/12/2019.

הגשת הבקשות להשקעה בהשלמת הפקה תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

לפרטים נוספים באתר הקרן

שאלות ובירורים יש להפנות לטלפון: 03-5628180.