24 במרץ 2020

קול קורא: סרטים קצרים על רקע הקורונה | לבוגרי-ות סם שפיגל

עד 2/4 | בית הספר סם שפיגל ליצירה קולנועית וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי יוצאים במיזם משותף ליצירת סרטים קצרים על רקע משבר הקורונה

המיזם משלב כתיבת סיפור שיעובד לתסריט ולהפקה. הסיפורים הנבחרים יפורסמו באתר YNET תרבות ויקבלו מענקי פיתוח והפקה.

המיזם פתוח לתלמידי-ות סם שפיגל ובוגריו בלבד.

מטרת המיזם להביא אל המסך סיפורים העוסקים בתקופה ייחודית והיסטורית זו, מחייבת להתכנס לבידוד אישי וחברתי ולאפשר יצירה קולנועית העוסקת בנושא. המיזם יפעל בשני מסלולים: סרט עצמאי קצר וסרט גמר סטודנטים באמצעות שלושה שלבים:

  • שלב א’ – הגשת סיפורים קצרים בנושא: הסיפור יהיה עלילתי, קצר ומקורי שאיננו עיבוד של יצירה קיימת (ולהסרת ספק אף לא מועתק או מבוסס על יצירה אחרת) ושלא פורסם ולא הופק קודם לתחרות. אורך הסיפור לא יעלה על 1,200 מילים.
  • שלב ב’  הליך לקטורה לבחירת הסיפורים והכרזה על ההצעות הנבחרות לקבלת מענקי פיתוח לטובת עיבוד הסיפור לתסריט המתבסס על הסיפור שהוגש. ארבעת הסיפורים הזוכים יפורסמו, בכפוף לשיקול מערכת ynet, במדור התרבות של האתר.
  • שלב ג’ – הליך לקטורה, בחירה ואישור מענקי הפקה. 

תאריך אחרון להגשה 2.4.2020 בשעה 16:00

לשאלות והבהרות: keren@jsfs.co.il

לכללים ונהלים

לטופס ההגשה