15 בינואר 2020

קול קורא: סרטים וסדרות תיעודיים למסלול פיתוח, הפקה והשלמה | קרן מקור

עד 23/2 | קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה מזמינה יוצרים ויוצרות להגיש תסריטים להפקת סרט תעודה באורך מלא (באורך 45 דקות ומעלה) או סדרות תעודה (כל פרק עומד על 35 דקות ומעלה) ללא הגבלת נושא.

תמיכות יינתנו בשלושה מסלולים:
א. “פיתוח” סרטי תעודה (בודדים וסדרות) – תחקיר, כתיבת תסריט וצילומי ניסיון.
ב. “הפקה” סרטי תעודה (בודדים וסדרות) – ביצוע מלא של המיזם, מצילומים ועד לעריכה הסופית והגשת סרט מוגמר.
ג. “השלמת הפקה” סרטי תעודה (בודדים וסדרות) – פוסט פרודקשן תמונה ופס-קול, גרפיקה ואנימציה, תרגומים וכתוביות, חומרי ארכיון, אפטר אפקטס.

זכאים-ות להגיש בקשות לקרן – יוצרים-ות, מפיקים-ות, במאים-ות או תסריטאים-ות אשר אינם-ן נמצאים-ות במסגרת לימודים וההשקעה המבוקשת אינה עבור סרט גמר במוסד לימודי. ההשקעה תינתן לסרט המוגדר כ”סרט ישראלי” (פרטים במסמך הנהלים).

מגיש-ה שהיא-הוא מפיק-ה ולא הבמאי-ת רשאי-ת להגיש בו זמנית עד 3 בקשות במועד לפיתוח ו/או להפקת סרט תעודה ויוכל לקבל את תמיכת הקרן בו זמנית עבור עד 2 מיזמים בשנה קלנדרית, ללא קשר למספר הקולות הקוראים אליהם הגיש-ה.
מגיש-ה שהיא-הוא גם המפיק-ה וגם הבימאי-ת רשאי-ת להגיש עד 2 בקשות בכל מועד, לפיתוח ו/או להפקת סרט תעודה ות-יוכל לקבל את תמיכת הקרן רק עבור מיזם אחד בכל שנה קלנדרית.
יוצר-ת שזהו סרטו-ה הראשון (סרט ביכורים) לא יכול-ה להגיש מיזם למסלול הפקה של סרט תעודה ללא מפיק-ה בעל ניסיון מוכח בהפקת סרט אחד לפחות באורך 50 דקות ומעלה אשר הוקרן בטלוויזיה או בבתי הקולנוע (שאינו סרט גמר).
יוצר-ת רשאי-ת להגיש לקרן 3 פעמים בקשה לגבי אותו סרט בשלושה מועדים ו/או קולות קוראים שונים ובלבד שנערכו שינויים מהותיים בהצעה שיצוינו בידי המגיש-ה במכתב נלווה. כל סבב בקשות יבחן על ידי צוות לקטורים אחר. הקרן אינה מחויבת לתמוך בהפקה או השלמה של יצירה שנתמכה על ידה בשלב הפיתוח.

מועד אחרון להגשה: 23/2 בשעה 23:59

למסמך הכללים והנהלים

לעמוד ההגשה

לשאלות וסיוע ניתן לפנות למשרדי הקרן, בטלפון 03-5664746, או במייל office@kerenmakor.org.il