4 ביולי 2018

קול קורא: “סיפור מקומי”

המיזם המשותף לקרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מפעל הפיס ופסטיבל סרטים בערבה, מזמין יוצרים-ות עם מוגבלויות להגיש מועמדות להשתתפות בחממת פיתוח תסריט לסרטים עלילתיים באורך מלא. תאריך אחרון להגשות – 3/8

המיזם “סיפור מקומי” מזמין יוצרים-ות עם מוגבלויות להגיש מועמדות להשתתפות בחממת פיתוח תסריט לסרטים עלילתיים באורך מלא. במסגרת החממה, שנערכת ביוזמת קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מפעל הפיס ופסטיבל סרטים בערבה, יצוותו היוצרים-ות המשתתפים לבמאים-ות מנוסים בעלי זיקה לנושא התסריט.

כחלק מהמיזם ייבחרו 5 פרויקטים אשר יזכו במענקי פיתוח בסך כולל של 150 אלף שקלים. בסיום החממה יערך אירוע פיצ’ינג, במסגרתו התסריט הנבחר יזכה במענק נוסף לצורך השלמת פיתוח התסריט ויקודם להפקה.

“סיפור מקומי” הושק בשנת 2012, בייסודה של קרן גשר לקולנוע רב תרבותי, מתוך שאיפה להוביל לשינוי ופריצת דרך בכל הנוגע לשילוב ושוויון הזדמנויות ליוצרות-ים עם מוגבלות בתעשייה ולטובת העשרת המסך ביצירות המבוססות על נקודת מבט ותכנים המשקפים סיפורים, מבעים ודמויות עם מוגבלות.

תאריך אחרון להגשה: 3/8/18.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום