5 במרץ 2020

קול קורא: עודכן הדדליין! מסלולי הפקה והשלמה של סרטים עלילתיים באורך מלא | קרן הקולנוע הישראלי

מועדי ההגשה עודכנו: עד 20/4 + 26/5 | מועדי הגשה להשקעה בהפקה ובהשלמת הפקה במסלול המרכזי, לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, של קרן הקולנוע הישראלי, ייפתחו באפריל.

קרן הקולנוע הישראלי מכריזה על פתיחת שני מועדים להשקעה בסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא, המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע.

  1. מועד הגשה להשקעה בהפקה של קרן הקולנוע הישראלי במסלול מרכזי

שימו לב – מועד ההגשה התקצר!

המועד המעודכן להגשה:

החל מיום שלישי ה-7 באפריל 2020 ,ועד יום שני ה-20 באפריל

2. מועד הגשה להשקעה בהשלמת הפקה של קרן הקולנוע הישראלי.

שימו לב: מועד ההגשה נדחה!

המועד המעודכן להגשה:

החל מיום ראשון ה-17 במאי 2020, ועד יום שלישי ה-26 במאי 2020

הגשת הבקשות להשקעה בהפקה תיעשה באופן מקוון באמצעות כניסה / הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

*שימו לב – בהתאם לתקנות החדשות, הליך הקריאה והמיון הוא בעילום שם, ושמות הלקטורים הם חסויים.

לפרטים נוספים באתר הקרן, ולעמוד הההגשה

שאלות ובירורים יש להפנות לקרן, בטלפון: 03-5628180.

לקול קורא להגשה במסלול פיתוח