9 בספטמבר 2019

קול קורא: נפתחה ההגשה למועד הכללי של קרן גשר

מועד חדש 27/10 | נפתחה ההגשה למועד הכללי של קרן גשר, בשני תחומים: הסרט הקצר והתחום הייעודי.

*שימו לב – הוארך הדדליין*

נפתחה ההגשה למועד הכללי של קרן גשר, בתחום הסרט הקצר ובתחום הייעודי. ניתן להגיש הצעות למסלול פיתוח, הפקה או השלמת הפקה, בשני התחומים.

המועד החדש להגשה: 27/10/2019 בחצות

שימו לב: בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, החל משנת 2019, חובת המוסד להעביר לבחינת הלקטורים/ות תסריט בלא ציון שם המבקש (תסריטאי/ת, במאי/ת או מפיק/ה). לפיכך שמות היוצרים/ות לא יועברו ללקטורים/ות ויישמרו במערכת. כמו כן חומרים מצולמים (כגון: עבודות קודמות, יצירה בתהליך עבודה וכו’), יוגשו לקרן ללא פרטים מזהים מלבד שם היצירה. שימו לב שאין להכניס בכל מסמכי ההגשה, מלבד בטופס הבקשה, את שמות היוצרים. הגשה אשר תכלול מסמכים עם שמות היוצרים על גבי מסמכים אלו תיפסל.

לפרטים נוספים ולהגשה בתחום הסרט הקצר 

לפרטים נוספים ולהגשה בתחום הייעודי