13 בפברואר 2020

קול קורא: מענקי סיוע להפקת סרטי סטודנטים-ות | קרן אלי גלפנד 2020

עד 1/4 | קרן אלי גלפנד מזמינה סטודנטים-ות להגיש בקשות לתמיכה בהפקת סרטים עלילתיים, דוקומנטרים או אנימציה קצרים.

קרן אלי גלפנד מזמינה סטודנטים-ות להגיש בקשה למענק סיוע בהפקת סרטים קצרים – עלילתיים, דוקומנטריים או אנימציה. ניתן להגיש סרטים העומדים לפני הפקה, או שכבר החלו בהפקתם והם לפני מיקס.

ניתן להגיש סרטים עלילתיים ודוקומנטרים שאורכם אינו עולה על 30 דקות, או סרטי אנימציה באורך של עד 10 דקות. ההגשה מיועדת לסטודנטים-ות לקולנוע ובמאים-ות בלבד, שברשותם עבודת בימוי קודמת המשקפת את יכולתם והתסריטים המוגשים לא הוזמנו על ידי מוסד או גוף כלשהו. המגישים-ות לקרן יכולים להגיש בקשה אחת בלבד לתמיכה בתסריט. לא ניתן להגיש תסריטים שנדחו בעבר על ידי הקרן.

ההצעה תכלול: תסריט, סינופסיס ודף דמויות. פרטים על הסרט המתוכנן – שם, פורמט, אורך בדקות, שמות בעלי התפקידים הראשיים, תקציב משוער לפי סעיפי ההוצאה השונים ופירוט כל מקורות המימון הנוספים. בהצעה דוקומנטרית יש להגיש בנוסף תקציר תחקיר. את הבקשות והתסריטים יש להגיש פיזית ב 2 עותקים נפרדים ומאוגדים, את שני העותקים יש לשים במעטפה אחת. על כל עותק של ההצעה ועל המעטפה יש לכתוב שם מלא, מספר טלפון ודוא”ל.

מועד אחרון להגשה: 1/4/2020

תשובות ימסרו לזוכי-ות המענק בלבד, עד סוף יוני 2020.

את הבקשות יש לשלוח לכתובת: התאחדות ענף הקולנוע בישראל ת.ד 11322 ת”א 6111202
או למסור ביד, בכתובת: רח’ פינסקר 16, ת”א. בימים א’-ה’ בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד (למעט חגים וחוה”מ). אין להשאיר בקשות בתיבת הדואר!

*לשאלות, בירורים ופרטים נוספים, באמצעות טלפון: 03-6295138/9, בימים א’-ה’, בין השעות 14:00 – 09:00 בלבד; או דוא”ל: orlyfeldheim09@gmail.com.

לקריאת הקול-קורא ונהלי ההגשה >