10 במאי 2020

קול קורא: מועד תמיכה חדש של קרן רבינוביץ’ – השני לשנת 2020

עד: 30/5 | נפתח מועד הגשה מקוונת לבקשות תמיכה בתחומים השונים של קרן רבינוביץ’ לאמנויות – פרויקט קולנוע, השני לשנת 2020.

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות השני של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

שימו לב: למרות משבר הקורונה, הקרן ממשיכה בעבודתה הסדירה, במטרה לאפשר מתן תמיכות באופן סדיר גם בשנת 2020. לוח הזמנים המתוכנן של הקרן לשנת 2020 הוא ללא שינוי, ומועד הגשת בקשות נוסף, שלישי, צפוי להיפתח בהמשך השנה.

ההגשה במועד הקרוב היא לתחומי התמיכה הבאים:

סרטים עלילתיים באורך מלא
קומדיות עלילתיות באורך מלא – הפקה. (במועד זה יתקבלו בקשות תמיכה להפקת סרטים עלילתיים באורך מלא בלבד מז’אנר הקומדיה בלבד [ולא לסרטים עלילתיים באורך מלא מז’אנרים אחרים]).
סרטים סרטים עלילתיים באורך מלא – השלמה (כל הז’אנרים, ולא רק קומדיות)
סרטים סרטים עלילתיים באורך מלא – פיתוח (כל הז’אנרים, ולא רק קומדיות)

סרטי תעודה
סרטי תעודה קצרים – הפקה. במועד זה יתקבלו בקשות תמיכה להפקת סרטי תעודה קצרים בלבד (ולא לסרטי תעודה ארוכים או לסדרות תעודה).
סרטי תעודה – השלמה (כל הז’אנרים, ולא רק סרטי תעודה קצרים)
סרטי תעודה – פיתוח (כל הז’אנרים, ולא רק סרטי תעודה קצרים)

סרטי גמר של סטודנטים-ות לקולנוע
סרטי גמר של סטודנטים-ות לקולנוע – הפקה, השלמה ופיתוח.

מועד אחרון להגשת בקשות התמיכה: מוצ”ש, ה-30 בחודש מאי, 2020.

לכל הפרטים >

 

 

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט הקולנוע הישראלי שמחה לבשר לציבור היוצרים והיוצרות על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית) של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע. זהו מועד ההגשות הראשון של הקרן בתחום הקולנוע לשנת 2020.

ניתן להגיש בקשות לתמיכה במסלולים: הפקת סרט עלילתי באורך מלא, השלמת סרט עלילתי באורך מלא, פיתוח תסריט לסרט עלילתי באורך מלא, הפקת סרט תעודה, השלמת סרט תעודה, פיתוח סרט תעודה והפקת סרט גמר של סטודנט-ית.

מועד אחרון להגשה: מוצ”ש 1/2/2020

לתשומת לב המגישים-ות: בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, חובה להגיש את כל המסמכים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון ולקורות החיים) ללא ציון שם המפיק-ה, הבמאי-ת או התסריטאי-ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

בשנה האחרונה נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה: תסריט, תקציר, הצהרת כוונות הבמאי/ת, תקציב, פירוט מקורות מימון, סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה), סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח), גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה), חומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא”ל אישור הגשה לכתובת הדוא”ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא”ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא”ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

* הקרן ממליצה שלא להמתין עם הגשת הבקשה לימים האחרונים שלפני המועד האחרון. במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש-ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

בקשות התמיכה יתקבלו אך ורק דרך אתר האינטרנט של הקרן, בהתאם לכללים ולנהלים של פרויקט קולנוע של הקרן.

פרטים נוספים

כללים ונהלים

טופס הגשה