29 בנובמבר 2018

קול קורא לקופרו

הקרן לשיווק סרטי תעודה ואנימציה מזמינה יוצרים-ות להגיש פרויקטים תיעודיים הנמצאים בתהליך עבודה לשוק הישראלי הדוקומנטרי, שיתקיים בתחילת חודש יוני. ההגשה פתוחה בשני מסלולים: פיצ’ינג ו”ערוץ לשניים”. תאריך אחרון להגשות – 1/2 ו-15/2, בהתאמה

קופרו – קרן לשיווק סרטי תעודה ואנימציה מזמינה יוצרים-ות להגיש פרויקטים תיעודיים הנמצאים בתהליך עבודה לשוק הישראלי הדוקומנטרי ה-21 ע”ש אורנה ירמות, שיתקיים, כמדי שנה, בתחילת חודש יוני, בין התאריכים 2-5. במסגרת הקול הקורא ניתן להגיש לשני מסלולים: פיצ’ינג ו”ערוץ לשניים”.

מסלול הפיצ’ינג – אירוע הצגה פומבית של פרויקטים תיעודיים של יוצרים-ות ישראלים-ות בפני פאנל של נציגים-ות מרשתות טלוויזיה מחו”ל ומנהלי-ות קרנות קולנוע בינלאומיות. המסלול מיועד לפרויקטים תיעודיים ישראלים בשלבי פיתוח או הפקה, המתאימים להשקעה וליצירת קופרודוקציות בינלאומיות.

תאריך אחרון להגשות – 1/2/19.

מסלול ערוץ לשניים – פגישות אישיות בין יוצרים-ות ישראלים-ות לבין משקיעים-ות פוטנציאליים-ות מחו”ל. מסלול זה רלוונטי גם לפרויקטים “נישתיים” העשויים לעניין רק חלק מהמשקיעים-ות, ופרויקטים שאינם מתאימים להצגה פומבית.

תאריך אחרון להגשות – 15/2/19.

לפרטים נוספים וטופסי רישום למסלול פיצ’ינג ו”ערוץ לשניים”