8 בינואר 2020

קול קורא: השקעה בסרט אנימציה קצר | קרן מקור

עד 16/2 | קרן מקור והפסטיבל הבינ”ל לסרטי סטודנטים קוראים ליוצרים-ות עצמאיים-ות (לא סטודנטים-ות) להגיש הצעות לסרט אנימציה קצר (4-10 דק’). שתי ההצעות שתתקבלנה יזכו במענק הפקה ע”ס 150,000 ש”ח האחת.

רשאים להגיש מפיקים/ות, תסריטאים/יות ויוצרים/ות אנימציה בעלי רקע מקצועי מוכח. המיזם אינו מיועד לסטודנטים אלא ליוצרים שסיימו לימודים מקצועיים בתחום האנימציה וזה יהיה סרטם העצמאי הראשון או השני, יוצרים שהיו מעורבים לפחות בהפקה מקצועית אחת שהגיעה לכדי גמר בתחום האנימציה ויוצרים ותיקים.

שני מענקים בגובה של עד 150,00 ₪ כ”א יינתנו ליוצרים-ות עצמאיים-ות להפקת סרט באורך של 4-10 דקות. מתוך כלל ההגשות שיתקבלו יבחרו שלוש-ה יועצים-ות אמנותיים (לקטורים-ות) והמנהל האמנותי של הקרן שבעה מיזמים. היוצרים-ות הנבחרים-ות יעברו מסלול של חונכות מקצועית בתחום התסריט, אשר יכין אותם-ן לפיצ’ינג במסגרת הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטיות וסטודנטים. לאחר הפיצ’ינג ייבחרו שני מיזמים להשקעת הפקה. המיזמים האחרים יהיו זכאים להמשך פיתוח במסגרת מקצועית שתוגדר עד למועד הפיצ’ינג.

שימו לב: בהתאם לתקנות החדשות, קריאת ההצעות ע”י הלקטורים הינה אנונימית. אין לסמן את החומר הוויזואלי הנלווה – תמונות, קונספט ארט, חומר מצולם, בשם היוצר-ת אלא רק בשם היצירה.

תאריך אחרון להגשה: 20/2 בשעה 23:59

החלטות היועצים האמנותיים וקרן מקור תתקבלנה במהלך חודש מרץ 2020.

לנהלי ההגשה

להגשה באתר הקרן