30 באוקטובר 2019

קול קורא: השקעה בהשלמת הפקה בסרטים עלילתיים | קרן הקולנוע הישראלי

עד 22/12 | מועד ההגשה לקרן הקולנוע הישראלי להשקעה בהשלמת הפקה של סרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא ייפתח בדצמבר

קרן הקולנוע הישראלי מכריזה על פתיחת מועד הגשת בקשות להשקעה בהשלמת הפקה לסרטי קולנוע עלילתיים באורך מלא המיועדים להקרנה בבתי הקולנוע – מסלול השלמת הפקה – “ראף קאט”.

קרן הקולנוע הישראלי משקיעה מדי שנה בהשלמת הפקתם של עד לשלושה סרטי עלילה באורך מלא, בסכום שלא עולה על 200,000 ש”ח לפרויקט. ניתן להגיש ראף קאטים עבור סרטים באורך 75 דק’ לפחות. זכאים להגיש בקשה להשלמת הפקה יוצרים אשר לא קיבלו תמיכה מקרן ציבורית אחרת הממומנת ע”י משרד התרבות והספורט.

את הבקשה ניתן להגיש החל מיום שני ה16/12/2019 ועד יום ראשון ה22/12/2019.

הגשת הבקשות להשקעה בהשלמת הפקה תעשה באופן מקוון באמצעות כניסה/ הרשמה לאזור האישי באתר הקרן.

לפרטים ולהגשה באתר הקרן

שאלות ובירורים יש להפנות לטלפון: 03-5628180.