24 בנובמבר 2019

קול קורא: הצעות לפיתוח סרט עלילתי קצר של יוצרות

עד 10/12 | יוצרות קולנוע מוזמנות להגיש הצעות לסרט עלילתי קצר באורך של 15-5 דקות, עבור מענק פיתוח של 15 אלף ש”ח

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ופסטיבל סרטי הנשים בירושלים מזמינים יוצרות קולנוע להגיש הצעות לסרט קצר באורך של 5-15 דקות. הסרטים שייבחרו לעלות שלב, יוצגו במסגרת אירוע פיצ’ינג שיתקיים בפסטיבל סרטי הנשים בירושלים ב19/12. ההצעה שתיבחר תזכה את היוצרת במענק פיתוח בסך 15,000 ₪.

מועד אחרון להגשה: 10/12 בחצות

לנהלי ההגשה ולהגשה מקוונת